Pages

Meetovation courses are offered by our professional partners in Denmark. The Meetovation courses are educational programmes directed at meeting planners, conference bookers and meeting suppliers.

I Danmark udbydes der Meetovation kurser af professionelle partnere. Kurset er et uddannelsesforløb, som henvender sig til mødeplanlæggere, mødebookere samt mødeleverandører.

Lyt til musik under dit møde og få en højere ROI.

Farver har en afgørende indflydelse på vores visuelle opfattelse af et rum. I møder kan vi bruge farver til at skabe en atmosfære, der støtter det overordnede mål med mødet.

Employ music in your meeting and get a higher return on investment.

Colours have a decisive influence on our visual perception of a room. In meetings we can use coulors to create an atmosphere that will support the overall aim of the meeting.

A sustainable meeting starts in the small practical details. Make sure it is possible to drink from glasses - not from bottles - and to use digital material  to save on paper. Choosing food served in portions instead on a buffet also creates less food waste.

It doesn’t have to be expensive to meet in a sustainable way.

How to

Spare the budget by skipping bus or taxi and selecting hotel and meeting facilities located within walking distance of each other. You can also use public transport for greater distances.

You might have chosen a venue that already offers several sustainable elements. But how do you get sustainable thinking into the meeting? A good way is to use the local area where the meeting is held.

We know that setting clear goals is part of every meeting and a must if you want to measure the success of your meeting. Setting goals that support behaviour can be especially important for some meetings. 

Why?

The exercise provides a visual and tangible understanding of your objectives. By getting away from the office we think more freely and look at objectives and issues in a different light. Therefore, the exercise is a good way to get your employees to support your objectives.

Et bæredygtigt møde starter i det lavpraktiske. Der bør eksempelvis være mulighed for at drikke fra glas – ikke fra flasker – og der kan med fordel bruges digitalt materiale, så man sparer på papiret.

Det behøver ikke være dyrt at mødes på en bæredygtig måde.

Sådan gør du

Undgå at bruge bus og taxa ved at vælge hotel- og mødefaciliteter, som ligger i gåafstand fra hinanden. Du kan også bruge offentlig transport ved større afstande.

Du har måske valgt et venue, som allerede tilbyder flere bæredygtige elementer. Men hvordan får man den bæredygtige tanke ind i mødet? En god måde er at støtte sig op af det lokale område, hvor mødet holdes.

Vi ved, at vi bør sætte mål for vores møder, så vi kan måle på mødets udbytte. En god idé er også at sætte mål for adfærd. 

Hvorfor?

Øvelsen giver en håndgribelig forståelse af, hvor langt med målene I er nået under mødet. Når man visuelt placerer noget på en skala, ser man på mødet i forhold til en selv og ens læring. Dine deltagere svarer på spørgsmålet: "Hvor tæt på målet føler du dig?"

Gør dine målsætninger mere håndgribelige - bring mødet med ud på en fodboldbane

Pages