Baun Plantage

Baun Plantage er en meget varieret plantage, der ligger næsten som en ø i landbrugslandet. Plantagens vestlige del, som er den ældste, er anlagt på gamle græstørvsarealer - det vil sige arealer, som blev eksproprieret under 2. Verdenskrig med det formål at skrælle græstørv til beklædning af tyske bunkers. Efter krigen overgik arealerne til staten, og tilplantningen skete omkring 1960. Plantagen var fra starten næsten én sammenhængende bevoksning af omorikagran, som i begyndelsen af 1990´erne er blevet underplantet med fortrinsvis eg og bøg. Den østlige del af plantagen er  tidligere markjorder, som er tilkøbt og delvis tilplantet i 1991. Plantagen har stor betydning som biotop for dyrelivet, ikke mindst for råvildt og hare. Der findes også flere store komplekser af ræve- og grævlinggrave. De mange stier og grønne spor gør plantagen velegnet til gåture og hundeluftning. I samarbejde med Vandet-Skinnerup Borgerforening er der opført en primitiv overnatningsplads med shelter, borde/bænke og bålplads. Pladsen er åben for alle, der har lyst til at tilbringe en nat eller bare nogle timer under åben himmel. Brænde samler man selv i skovbunden.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Klitmøllervej 27
7700 Thisted

Facilities

  • By / Område

    • Hanstholm

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.64770403562347
    Latitude : 56.9846282054705