Bjerreskov

Bjerre skov på godt 100 hektar ligge umiddelbart øst for Ribe omkring Hjortvad Å.

Det er en ung skov hvor tilplantningen begyndte i 1998, med mange forskellige løv og nåletræsarter, der passer til den sandede og grundvandsnære jordbund.

Skoven og engene strækker sig på begge sider af Hjortvad Å og Høllet bæk. For at binde skovstykkerne sammen er der over åen og bækken etableret 3 broer hvoraf den længste er14 meter lang.

 

Ved anlægget er der lagt stor vægt på variation for at skabe gode oplevelsesmuligheder derfor er skoven også en mosaik af forskellige blandingsbevoksninger, enge med en rig flora og bær og dalstrøg med rislende vand og gydepladser for fisk.

Der er i området en vifte af publikumsfaciliteter som stier, broer, bålsteder, sundhedsspor m.m.


Bjerre skov er en oase tæt på byen, hvor der er gode oplevelser i at se en skov vokse til og et naturområde opstå.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Mosevej 200
6760 Ribe

Facilities

  • By / Område

    • Bramming

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.81376151097532
    Latitude : 55.3448511904564