Bjerringbro, Hjermind Skov, Kjællinghøl Voldsted

Fra gammel tid var arealerne syd for landevejen Ulstrup - Bjerringbro dyrkede, og her lå allerede før 1500 et borganlæg, kaldet "Hølingholm", senere "Kielling Høl" (høl: hul, dybt sted i vandløb). På voldstedet ses endnu 2 borgbanker omgivet af grave, der fyldtes med vand fra en bæk. l syd mod åen er en ca. 180 m lang vold, og måske har der været en landingsplads her. Det vides ikke, hvornår borgen blev nedrevet; måske i 1600-tallet.

Fra gammel tid var der en del sejlads på åen, og trafikken var især stor fra ca. 1840 og frem til omkring århundredeskiftet. l denne periode var op til 120 store pramme i fart mellem Randers og Silkeborg. Opstrøms måtte de trækkes af folk og heste, der fulgte "Pramdragerstien", som snart forløb på åens sydside, snart dens nordside. Da jernbanenettet på egnen blev opbygget sidst i 1800-tallet, blev pramfarten ret hurtigt opgivet.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Bjerringbro

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 9.71543437478242
    Latitude : 56.3833102285772