Danstrup Hegn

Skoven udgør sammen med Krogenberg Hegn ca. 500 ha og består for det meste af løvtræ, herunder større arealer med åbent udsigt under bøgenes trækroner.

Terrænet er et morænelandskab skabt efter den sidste istid. Det er muligt at se et naturgenopretningsprojekt ved Uglesø Mose, syd for Helsingørsvej. 

Der kan findes spor efter både nyere og ældre fortid. Måske kunne du blive inspireret til at læse om Valdemar Atterdag, som jo havde residens på Gurre Slot.

Bortset ved større motionsarrangementer færder der ikke mange mennesker i skoven. Naturstyrelsen har i samarbejde med de lokale klubber lavet en MTB-rute i 2012, som dog ikke vil blive markeret meget op, men bliver flyttet efter forholdende.

Der er mange af de lokale hundeklubber, der har fået lov til at træne på særlige udvalgte arealer

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Helsingørsvej
3480 Fredensborg

Facilities

  • By / Område

    • Allerød

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.4571740068091
    Latitude : 55.9988135654063