Esbjerg-Mandø: Tidevand og vind fra vest

Esbjerg-Mandø: Tidevand og vind fra vest
Distance: 70-80 km. Kan deles i to etaper med overnatning i Sønderho.
Sværhedsgrad: EPP 3.

Turen til Mandø rundt om Fanø byder som resten af Vadehavet på en kajaktur, der i den grad er bestemt af tidevandets kræfter. Til gengæld er den lille, beboede Mandø en oplevelse i særklasse, og har du tid, så tag en guidet tur på øen.   

Turen uden om Fanø til Mandø byder på en unik oplevelse både hvad angår natur og fauna. Turen deles i to (det skal nemlig passe med flod og ebbe), og de to dages etaper længde vil afhænge meget af din planlægning i forhold til tidevandet. Turen kan med fordel starte nord om Fanø først - det giver den bedste udnyttelse af tidevandet. 

Vandet kan forsvinde
Ro fra Esbjerg på de sidste timers faldende vand. Her ser du flakker, sandbanker og siden muslingebanker, der afgrænser sejlrenden ind mod Esbjerg. Ro ikke for langt ind, da du nemt vil blive fanget i blinde render. Hold samtidig øje med skibstrafikken på grund af den smalle sejlrende, da der bliver trukket bølger efter skibene, som brækker på det lave vand - vandet kan simpelthen forsvinde!

Når fastbøje no.16 er passeret, følg da Fanøs kyst ud langs Søren Jessens Sand. På modsatte side af sejlrenden ses Skallingen og Langli Sand, hvor der er en sælkoloni.

Længere ude i horisonten kan Blåvand Fyr samt Horns Rev Havmøllepark skimtes i klar vejr.

Når du drejer ned langs Fanøs vestkyst, skal du tage jer dig i agt for forbrændingen Ro videre til Fanø Vesterhavsbad, hvor der ligger en af Danmarks ældste golfbaner. Her er der også et toilet ved nedkørslen til stranden. Det samme gælder for Rindby. 

Hold en pause på stranden
Fortsæt langs kysten langs en af Danmarks fineste badestrande. På højde med feriekolonien skal du ro ud fra kysten igen - det kan du se på vandet - det er Galgerev, du skal udenom. Her kommer så den afmærkede rende ind mod Sønderho (koste var sat ud i 2010). Cirka 300 meter inde er der en stor sælkoloni på højre side, så derfor: hold dig i venstre side af løbet.

Lige efter kolonien løber renden Langjord Løb, som deler Peter Meyers Sand og Langjord. Renden har forbindelse til Knudedyb og munder ud mellem bøje nr.18 og 10. Dette løb kunne i 2010 passeres cirka halvanden time før og efter højvande - og lige på hjørnet ved sælkolonien findes et lækkert sted at holde pause, mens du venter på vandet. Dejlig sandstrand. 

Fra bøje no. 8 kan du vælge at ro ind til no. 12 og krydse Knudedyb over mod Gydeløbet for til sidst at ende inde i Mandø Gyde. Husk at holde til højre, da her er mest vand. Du skal ro helt hen i Kaneslunden for at gå i land. 

Tag en guidet tur

Sæt kajakken på Mandø og oplev øens særprægede flora og fauna. Passer det med tiden, så tag en guidet tur. Der er flere udbydere på øen.

Turen fra Mandø kan foregå ad den samme rute som på udturen. Alternativt kan du vælge at ro indenom Fanø.

Start gerne en til to timer før højvande (det kommer an på tidevandet). Følg kostene ud i Knudedyb og følg derefter afmærkninger (bøjer/koste) op til Ludvigsløb mod Esbjerg. Husk, at fra Sønderkelsand Løb og indtil Halen er der ingen mulighed for at gå i land, da der først er fredet og derefter er mudrede, klæge strande. 

Faciliteter

P-pladser:

Sæt bilen ved Esbjerg Roklub.

Toiletter:
Vesterhavsbadet, Rindby og Sønderho.
Mandø.

Landgangssteder:
Vest- og nordsiden af Fanø.
Vestsiden af Mandø.

Overnatning:
Sønderho Camping.
Mandø Camping.

Flora og fauna

Fra april til juli skal du være opmærksom på ynglende fugle overalt i Vadehavet. Og fuglenes advarselsskrig skal nok fortælle dig, når du kommer for tæt på. Men som udgangspunkt hold god afstand til de mange fugle, der enten yngler eller leder efter føde.

Samtidig ligger områdets mange sæler ofte og slikker sol. Skræm dem endelig ikke i vandet og hold som tommelfingerregel altid op til 200 meters afstand.

Særligt udstyr

Brug evt. søkort no. 60. Her er render og bøjer/koste indtegnet. Husk tidevandstabel.

Adgangsforhold

Kajaksejlads er tilladt i hele Vadehavet udenfor områderne med adgangsforbud. Vær særligt opmærksom på, at det ikke er tilladt at krydse - eller færdes på begge sider af – Rømø-dæmningen og Låningsvejen til Mandø.

Områder med adgangsforbud:
1. Området mellem Langli og Skallingen – og et område nord, øst og syd for Langli jf. reservatafmærkning.

2. Øen Langli i perioden fra 16. september til 15. juli. Hunde forbudt.

3. Landareal ud til Albuebugten på Fanø.

4. Trinden og Keldsand øst for Sønderho, Fanø.

5. Strandengsområde og slikgårde langs Låningsvejen til Mandø.

6. Den sydvestlige del af Kore Sand syd for 55°14’N breddegrad.

7. Et område nord og syd for Rømødæmningen. Ved Rømø et 1 km bredt område på begge sider. På fastlandssiden et område fra Ballum Sluse til Brøns Å udløb.

8. Helms Odde syd for Havneby, Rømø i perioden fra 1. april til 31. august. Hunde forbudt.

9. Lammelægger og øvrige højsande i den vestlige del af Lister Dyb.

10. Jordsand samt vader vest for Det Fremskudte Dige ved Højer.

11. Margrethe Kog syd for Højer Kanal. Det er dog tilladt at færdes ned langs Det Fremskudte Dige fra kl. 10 til solnedgang fra 16. juni til 30. september samt fra 1. november til 28. februar.

Militære skydeområder
Herudover er der færdselsbegrænsninger i følgende militære øvelsesområder: 

1. Rømø Skydeområde. Der er adgangsforbud på Juvre og Bollert Sand og strandengsarealer på den nordvestlige del af Rømø jf. nærværende kort og skiltning og afmærkning på stedet. Under skydeøvelser markeret ved hejst ballon og advarsels- blitz er der endvidere forbud mod sejlads i sikkerhedszonen gennem Juvre Dyb mellem Kore Sand og Rømø. 

2. Ålbæk Skydeterræn ved Hjerpsted. Under skydeøvelse markeret ved hejst ballon er der adgangsforbud langs kysten og på hedearealerne vest for Tingdal Plantage. Der er ikke udlagt en sikkerhedszone i Vadehavet med forbud mod sejlads ved skydeøvelser. Under skydeøvelse er farvandet ret vest for Ålbækkens udløb under konstant observation. Skydningen indstilles, når der observeres færdsel eller sejlads i området vest for skydeterrænet.

Links:

Esbjerg Roklub:
http://www.esbjerg-roklub.dk/ 
Sønderho Camping:
http://www.nycamping.dk/ 
Mandø Camping: http://www.camping.dk/1camping/script/80cpz.asp?plnr=6760
Skov- og Naturstyrelsens folder: Sejlads i Vadehavet: www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Foldere/Reservater/VadehavetSejlads.htm

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Auktionsgade 24
6700 Esbjerg

Facilities

  • By / Område

    • Bramming

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.42194006729052
    Latitude : 55.4699240428793