Faddersbøl

Arealerne er erhvervet gennem skovrejsningsordningen i perioden 1992-1993.

Skoven består af gran og fyr samt løvtræ. Visse arealer er ikke tilplantet, men udlagt til overdrev.

Ét eksisterende vandhul er renoveret og 2 nye småsøer er etableret i forbindelse med skovrejsningen.

Møllen blev istandsat i 2002, og der er etableret en åben udstilling der fortæller om områdets geologi, kulturhistorie og møllens historie.

En del af den gamle åløb der afvandede Sjørring Sø inden udtørringen går gennem området. Vandløbet er en del af Habitatområde 27, Hvidbjerg Å systemet.

Området er rigt på råvildt og benyttes meget af kronvildtet som korridor fra nord til syd. Der er anlagt vildtagre. Odder, vandstær og isfugl fouragerer i bækken.

Vestkyststiens cykelrute går gennem området og er flittigt benyttede.

Der er anlagt vandreruter i hele området med udgangspunkt i møllen og parkeringspladsen ved  den anlagte hundeskov.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Vorupørvej
7700 Thisted

Facilities

  • By / Område

    • Hanstholm

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.44860736870551
    Latitude : 56.9306539114849