Ho Bugt-Varde Å: I fuglekoloniernes baghave

Ho Bugt-Varde Å: I fuglekoloniernes baghave
Distance: 90 km. Kan deles i to/tre etaper med overnatning i Marbæk og Karlsgårde.

Sværhedsgrad: EPP 2.  


Turen rundt i Ho Bugt med en afstikker op i Varde Å kan du ro hele året – og i kajak kommer du forbi nogle af Vadehavets største fuglekolonier. Men pas på ikke at sejle ind og ud ad Varde Å ved lavvande.

 

1. etape: Esbjerg Roklub ud til Marbæk ”Vel Roet” (ca. 13 km).

2. etape: Vel Roet op ad Varde Å til Karlsgårdeværket (ca. 35 km).

3. etape: Karlsgårde til Esbjerg (ca. 45 km).

 

Ho Bugt udgør med omkring 50 km2 den nordligste del af Vadehavet. Den består af en vekslende natur, der hele tiden skifter mellem høj- og lavvande. Samtidig er den hjemstavn for både den fredede halvø Skallingen og den lille ø Langli, der begge har stor betydning for Vadehavets trækkende vandfugle.

 

Når det er lavvande, søger fuglene nemlig føde på de tørlagte vader, hvor hver kvadratmeter pludselig bliver et overdådigt tag-selv-bord i form af snegle, muslinger, krebsdyr og børsteorme. Vær opmærksom på, at Skallingen er fredet område, og at færdsel på Langli kun må ske to måneder om året - i perioden 16. juli til 15. september.

 

Kysten er i høj grad præget af tidevandet og muslingebanker ved lavvande fra Esbjerg indtil Hjerting. Fra Hjerting følger et område med sandstrand indtil området omkring Esbjerg Roklubs hytte i Marbæk med det ’kajak-etymologiske’ velklingende navn; Vel Roet.

 

Ind på stigende vand, ud på faldende
Sæt bilen ved Esbjerg Roklub og ro de første 13 km ud mod Vel Roet. Lige som mange andre steder i Vadehavet er der gode muligheder for at støde på sæler og en lang række vadefugle. Ved Vel Roet padler du ind mod Varde Å, der ikke er reguleret af sluser. Særligt området omkring udmundingen er værd at besøge, hvis du alligevel er på de kanter.

 

I Varde Å her kan du ro i medstrøm op til efter Janderup Kirke. Her er åen lagt tilbage i det tidligere løb. Men pas på ikke at sejle ind og ud af Varde Å ved lavvande! Ind på stigende vand og ud på faldende vand - så går det meget bedre.

 

Der er en primitiv lejrplads ved Karlsgårde, hvor det er muligt at overnatte og strække tæer. Dagen efter kan du så ro de omkring 45 km tilbage til Esbjerg.

 

Som altid i Vadehavet; hold godt øje med tidevandet (tjek tidevandstabellerne), og brug eventuelt strømmen til at snyde hjørner på det stigende vand.


Faciliteter

P-pladser:

Esbjerg roklub

Vel Roet

 

Toiletter:
Hjerting.

Vel Roet.

Varde.

Karlsgårdeværket.

 

Landgangssteder:

Langs kysten, hvis det er højvande. Ellers først fra Hjerting indtil Vel Roet.

 

Spisesteder:
Strandpromenaden, Hjerting.

Restaurant Rødhætte mellem Hjerting og Vel Roet.

Varde.

Overnatning:
Hytten i Marbæk, ”Vel Roet”, er til rådighed for klubbens medlemmer og

gæsteroere i sommer- og vinterperioden.

Primitiv lejrplads ved Karlsgårde.

 

Flora og fauna

På turen er der stor chance for at opleve især sæler og et rigt fugleliv – især vadefugle. Langli huser de største kolonier af ynglende måger og terner i Vadehavet. Her findes blandt andet en stor splitternekoloni. Vadehavet har afgørende betydning for omkring 50 arter af vandfugle, og man anslår, at op mod 10-12 millioner fugle hvert år passerer Vadehavet under trækket.


Adgangsforhold

Færdsel er ikke tilladt i Hobo Dyb eller på vaderne mellem Langli og Skallingen. Langli er lukket for offentlig færdsel, men publikum er velkommen på øen til fods fra 16. juli til 15. september.

 

Vær desuden opmærksom på, at myndighederne fortsat advarer om minefare på Skallingen!
 

Kajaksejlads er tilladt i hele Vadehavet udenfor områderne med adgangsforbud. Vær særligt opmærksom på, at det ikke er tilladt at krydse - eller færdes på begge

sider af – Rømø-dæmningen og Låningsvejen til Mandø.

 

Områder med adgangsforbud

1. Området mellem Langli og Skallingen – og et område nord, øst og syd for Langli jf. reservatafmærkning.

2. Øen Langli i perioden fra 16. september til 15. juli. Hunde forbudt.

3. Landareal ud til Albuebugten på Fanø.

4. Trinden og Keldsand øst for Sønderho, Fanø.

5. Strandengsområde og slikgårde langs Låningsvejen til Mandø.

6. Den sydvestlige del af Kore Sand syd for 55°14’N breddegrad.

7. Et område nord og syd for Rømødæmningen. Ved Rømø et 1 km bredt område på begge sider. På fastlandssiden et område fra Ballum Sluse til Brøns Å udløb.

8. Helms Odde syd for Havneby, Rømø i perioden fra 1. april til 31. august. Hunde forbudt.

9. Lammelægger og øvrige højsande i den vestlige del af Lister Dyb.

10. Jordsand samt vader vest for Det Fremskudte Dige ved Højer.

11. Margrethe Kog syd for Højer Kanal. Det er dog tilladt at færdes ned langs Det Fremskudte Dige fra kl. 10 til solnedgang fra 16. juni til 30. september samt fra 1. november til 28. februar.

 

Militære skydeområder

Herudover er der færdselsbegrænsninger i følgende militære øvelsesområder:

1. Rømø Skydeområde. Der er adgangsforbud på Juvre og Bollert Sand og strandengsarealer på den nordvestlige del af Rømø jf. nærværende kort og skiltning og afmærkning på stedet. Under skydeøvelser markeret ved hejst ballon og advarsels- blitz er der endvidere forbud mod sejlads i sikkerhedszonen gennem Juvre Dyb mellem Kore Sand og Rømø. 

2. Ålbæk Skydeterræn ved Hjerpsted. Under skydeøvelse markeret ved hejst ballon er der adgangsforbud langs kysten og på hedearealerne vest for Tingdal Plantage. Der er ikke udlagt en sikkerhedszone i Vadehavet med forbud mod sejlads ved skydeøvelser. Under skydeøvelse er farvandet ret vest for Ålbækkens udløb under konstant observation. Skydningen indstilles, når der observeres færdsel eller sejlads i området vest for skydeterrænet.

 

LINKS

Skov- og Naturstyrelsens folder: Sejlads i Vadehavet: http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Foldere/Reservater/VadehavetSejlads.htm
Skov- og Naturstyrelsens folder: Langli og Skallingen:

http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Foldere/Reservater/langli.htm

Læs mere om landsbyen Janderup på:

http://www.janderup.dk/index.html

Esbjerg Roklub:

http://www.esbjerg-roklub.dk/

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Karlsgårde Søvej 84
6800 Varde

Facilities

  • By / Område

    • Billum

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.57092022013704
    Latitude : 55.650025833917