Inderø Skov

Inderø Skov, som er beliggende på en halvø i Hald Sø, har været vedvarende skovbevokset meget langt tilbage i tiden. Tidligere gik Hald Hovedgårds svin på olden her. Halvøen var som følge heraf overvejende bevokset med bøg. Efter et mellemspil i 1900-tallet med dominans af nåletræer i de centrale og sydvestlige dele af halvøen er skoven nu igen altovervejende bevokset med bøg, med spredte indslag af især eg, birk og lærk. Hovedparten af skrænterne ud mod søen er udlagt som urørt skov, mens resten af arealet skal drives som plukhugst.

 

Denne skov kan bookes til særlige aktiviteter.

Langt de fleste aktiviteter på Naturstyrelsens arealer kræver ikke tilladelse. Det gælder for eksempel en almindelig gå- eller cykeltur, ekskursioner med skoleklasser, brug af bål- og grillpladser, børnefødselsdage m.v.

Nogle aktiviteter kræver dog tilladelse, for eksempel hvis de er erhvervsmæssige eller har mærkbar påvirkning på andre skovgæsters oplevelse af naturen, skovens dyr og planter eller skovdriften. Dette gælder for eksempel aktiviteter, som kræver afmærkning eller som støjer.

Se nærmere under dette link.

Tilladelsen får du ved at bruge Naturstyrelsens bookingsystem.

Selvom dine aktiviteter ikke kræver tilladelse, kan du med fordel orientere os før større aktiviteter, så vi kan orientere andre brugere om dine aktiviteter og hjælpe med at undgå andre aktiviteter samtidig.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Ravnsbjergvej 72
8800 Viborg

Facilities

  • By / Område

    • Bjerringbro

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 9.34341183854398
    Latitude : 56.3821042369122