Klitmøller

Pladsen ligger 50 m fra Vesterhavet med god badestrand og er ellers omgivet af hybenroser, lyng og marehalm. Offentlig toiletbygning 100 m derfra benyttes. Det er gratis at benytte pladsen. Indkøb: 1 km. - Krovej 52 er det sidste hus på Krovej og det første hus, hvis man kommer fra Splittergab. Der er sat 2 metalsøjler op ved nedkørslen til pladsen. - Mogens Goul-Jensen, Klitmøller, Krovej 52, 7700 Thisted, tlf. 97 97 53 73 Ring i forvejen - bedst efter 16.00.

 

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.50516354865961
    Latitude : 57.0460158664746