Klostermølle Udstilling

Udstillingerne på Klostermølle omfatter mange småudstillinger der ligger spredt omkring på Klostermølle

Møllebygningens stueetage – papfabrikken som arbejdsplads: Der er ophængt plancher om kraftproduktion via vandkraft, møllevirksomhed, turbinedrift m.v., og der er formidling om arbejderne på papfabrikken.

Overdækningen ved smedjen: Der er etableret en plancheudstilling om mulighederne for friluftsliv i Søhøjlandet generelt og i nærområdet omkring Klostermølle.

Det nye turbinehus: Der er etableret formidling med oversigtskort over fabriksområdet, fabriksbranden og om turbinerne inde i huset og deres anvendelse i produktionen.

Tørreladen: Den 90 meter lange tørrelade er bygget helt i træ og er i dag et vartegn for Klostermølle. I tørreladens nordlige ende er der et fugletårn med fantastisk udsigt over Mossø og Klosterkær.

En lille ”sektion” af tørreladen er istandsat med gulve, og der er hængt pap op på de 3 øverste etager – så man kan se tørreladens funktion. En mindre række luger er restaureret og forsynet med trækbånd, så de kan åbnes v.h.a. de originale håndsving på tørreladens udvendige side. I tørreladens nordre ende er der etableret en formidling af træmasse- og papproduktion, papirproduktion generelt, sejladsen på Mossø og tørreladen specifikt.

I fugletårnet er der opsat fugleplancher med typiske arter til forskellige årstider.

Møllebygningens 1. sal: Der er indrettet formidling om klosterperioden og om landskabet og naturen omkring Klostermølle – her indgår formidling af udvalgte dyr, fugle og insekter, vandkredsløbet i Klosterkær og en formidling af de landskabelige omgivelser med kæret, Sukkertoppen m.v.

Der er også ophængt plancher om træmasse- og papfabrikkens direktører.

Lastbilgaragen: I lastbilgaragen ved Klostermølles offentlige P-plads er der ophængt et oversigtskort over Klostermølle og opsat borde/bænke med kapacitet til 40-50 personer.

Klostermølles hjemmeside

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Bording

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 9.69370890261286
    Latitude : 56.0400133713715