Kollerup Plantage

Kollerup plantage er på ca. 480 ha. og ligger lige nord for Fjerritslev By.gennemskæres af en gammel kystskrænt fra Stenalderen. På den hævede havbund er terrænet fladt og jordbunden mager. Her er der enten heder eller fyrreskov. Ovenfor kystskrænten er jordbunden mere frodig og vegetationen mere varieret med gran og løvtræer. Fra udsigtspunktet Toppen er der storslået udsigt mod Bulbjerg i vest og Svinklovene i nord. Der er lejrplads, hundeskov og mange afmærkede vandreruter i plantagen. Hederne nord for plantagen er Natura2000 område og derudover fredet sammen med Grønnestrand. 


Se vandretursfolder for Kollerup og Svinkløv klitplantager Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Facilities

  • By / Område

    • Attrup

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 9.28578805806558
    Latitude : 57.1201515124543