Langdysse, Valby Hegn

Valby Hegne er kendt for sine langdysser. Ikke mindre end seks forskellige steder i denne skov, ses disse store stengrave.

De er sandsynligvis bygget i løbet af en længere periode, omkring 3400 før Kristi fødsel.

I perioden vi kalder bondestenalderen.

I Danmark har vi både runddysser og langdysser. Runddysserne har som regel et gravkammer, medens de fleste langdysser har flere gravkamre i forlængelse af hinanden.

Gravkammeret er de ca. tre rejste sten med den store dæksten ovenpå.

Alle dysserne i Valby Hegn er langdysser.

Gravkamrene har oprindeligt været helt eller delvist dækket af jord.

5500 års almindeligt forfald og århundredes brug af sten til byggeri at jord og tørmurspakningen er brudt ned omkring gravkammeret.

I løbet af 1900 tallet begyndte man så småt at fatte interesse for vores oldtidsminder og man begyndte at sætte dem i stand. Rand- og bæresten blev genrejst og overliggerne blev sat på plads.

Dysserne i Valby Hegn blev restaureret i sensommeren 1940 af et hold fra nationalmuseet under ledelse af konservator Julius Raklev, samt et antal lokale skovarbejdere som hjalp til.

 

Denne langdysses sydlige gravkammer blev der bøvlet meget med under restaureringen i 1940.

Gravkammerets overligger var væltet og man kunne ikke finde bærestenene. Da man fandt noget der kunne ligne, viste det sig at de ikke passede og de måtte lempe flade stenfliser ind under overliggeren for at få det nogenlunde til at passe. Derfor endte det med overliggeren i dag står lidt underligt nede ved jorden.

Gravkammeret i midten manglede, inden restaureringen, både bæresten og overligger. Til gengæld er gravkammeret sat med særdeles smukke sten. Her har man kun renset gravkammeret op.

Mellem disse to gravkamre var der inden restaureringen en såkaldt savgrav.

En savgrav er et hul som man i sin tid gravede for at opskære de store træstammer til planker, inde i skoven. Teknikken var at anbringe den store træstamme over savgraven. Hvorefter to mand, den ene nede i graven - den anden på kævlen, foretog så gennemsavningen ved hjælp af en lang, let buet håndsav. Savgravene ses i dag adskillige steder i skoven som en firkantet fordybning i skovbunden.  

Over i stendyssens venstre hjørne ses resterne af en rektangulær lille stensætning på i alt fire sten. Det er tolket som hellekiste. Hellekister er en gravtype der optræder 1000 år efter stendysserne. Man ser ofte at de genbrugte de årtusindgamle dysser og jættestuer.

De rummer ofte flere begravelser, og de døde er gravlagt i udstrakt på ryggen, ofte i flere lag.

 

Hvis man går ind i bøgeskoven nord for denne stendysse se at skovbunden har form som bølgerne på havet eller et stort vaskebræt. Det er sporene efter de tidligere marker som engang har været her da Valby Hegn var delt mellem fem landsbyer. Disse agre hed Tobroagre.

 

Til højre for dyssen, ses to dybe furer i skovbunden, som føre ned mod Tobro å. Det er såkaldte hulveje. De er vist som fotografi på denne side.
Hulveje er gamle vejsystemer. De  ses som paralelle, langstrakte, mere eller mindre dybe sænkninger i terrænet, dannet efter menneskers og dyrs færdsel, nedslidte af årtusinders vognkørsel og kvægdrivning. Dette sted må have været det gamle overfartsted over Tobro å

 

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Facilities

  • By / Område

    • Dronningmølle

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.2092083435118
    Latitude : 56.0383098508577