Langdysse, Valby Hegn

Valby Hegne er kendt for sine langdysser. Ikke mindre end seks forskellige steder i denne skov, ses disse store stengrave.

De er sandsynligvis bygget i løbet af en længere periode, omkring 3400 før Kristi fødsel.

I perioden vi kalder bondestenalderen.

I Danmark har vi både runddysser og langdysser. Runddysserne har som regel et gravkammer, medens de fleste langdysser har flere gravkamre i forlængelse af hinanden.

Gravkammeret er de ca. tre rejste sten med en stor dæksten ovenpå.

 

Alle dysserne i Valby Hegn er langdysser.

 

Gravkamrene har oprindeligt været helt eller delvist dækket af jord.

Ofte var det kun de store randsten, samt toppen af dækstenene, der var synlige.

5500 års almindeligt forfald og århundredes brug af sten til byggeri, har resulteret i at langt de fleste stendysser helt er forsvundet og at jord og tørmurspakningen er brudt ned omkring gravkammeret.

 

I løbet af 1900 tallet begyndte man så småt at fatte interesse for vores oldtidsminder og man begyndte at sætte dem i stand. Rand- og bæresten blev genrejst og overliggerne blev sat på plads.

 

Dysserne i Valby Hegn blev restaureret i sensommeren 1940 af et hold fra nationalmuseet under ledelse af konservator Julius Raklev, samt et antal lokale skovarbejdere som hjalp til.

 

Denne langdysse har oprindeligt bestået af to dyssekamre. Men det der er tilbage af det vestlige gravkammer er kun et hul i jorden.

 

Læg mærke til de indvendige randsten. De kunne være stamme fra den oprindelige første runddysse som var bygget op omkring det gravkammer der nu er væk.

 

Det østlige dyssekammer var inden dyssen blev restaureret i 1940, væltet omkuld. 3 af bærestenene var væltet ind i kammeret, med den store dæksten ovenpå. Den fjerde bæresten blev fundet ved siden af dyssen. Tærskelstenen som skulle lukke dyssen blev aldrig fundet. Selvom overliggeren er stor, er der meget der tyder på at der i tidens løb er kløvet flere stykker af den.

 

Dette dyssekammer er tværstillet. Dyssekammerets retning og åbning er på tværs af langdyssens længderetning.

 

På denne oversiden af overliggeren ses adsillige skålformede fordybninger. Det er det vi kalder skåltegn. På denne side ses et fotografi af dem . Skåltegn var hellige tegn som stammer fra yngre stenalder og op igennem bronzealderen. Det er en form for religiøse symboler der sandsynligvis symboliserer frugtbarhed og solen.

Skåltegnene har også været tolket som stjernebilleder. Andre har ment at de har været brugt til at lægge små offergaver i. Vi ved ikke eksakt hvad disse skålgruber betyder.

 

Hvis du går en tur ind i bøge skoven bag denne stendysse vil du se at skovbunden har form som bølgerne på havet eller et stort vaskebræt. Det er sporene efter de tidligere marker som engang har været her da Valby Hegn var delt mellem fem landsbyer. Disse agre skovagrene og de tilhørte Nejlinge by.

 

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Facilities

  • By / Område

    • Dronningmølle

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.2112320794037
    Latitude : 56.0421768729185