Langdysse, Valby Hegn


Valby Hegne er kendt for sine langdysser. Ikke mindre end seks forskellige steder i denne skov, ses disse store stengrave.

De er sandsynligvis bygget i løbet af en længere periode, omkring 3400 før Kristi fødsel.

I perioden vi kalder bondestenalderen.

I Danmark har vi både runddysser og langdysser. Runddysserne har som regel et gravkammer, medens de fleste langdysser har flere gravkamre i forlængelse af hinanden.

Gravkammeret er de ca. tre rejste sten med en stor dæksten ovenpå.

Alle dysserne i Valby Hegn er langdysser.

Gravkamrene har oprindeligt været helt eller delvist dækket af jord.

Ofte var det kun de store randsten, samt toppen af dækstenene, der var synlige.

 

5500 års almindeligt forfald og århundredes brug af sten til byggeri, har resulteret i at langt de fleste stendysser helt er forsvundet og at jord og tørmurspakningen er brudt ned omkring gravkammeret.

I løbet af 1900 tallet begyndte man så småt at fatte interesse for vores oldtidsminder og man begyndte at sætte dem i stand. Rand- og bæresten blev genrejst og overliggerne blev sat på plads.

 

Dysserne i Valby Hegn blev restaureret i sensommeren 1940 af et hold fra nationalmuseet under ledelse af konservator Julius Raklev, samt et antal lokale skovarbejdere som hjalp til.

 

Denne langdysse er næsten 40 meter lang. Den har tre synlige gravkamre. Det vestligste gravkammer – det er det længst hen mod skovbrynet – var inden restaureringen i 1940, helt væk.

Gravkammeret var fyldt med jord og overliggeren lå 5 meter væk.

Da langdyssen blev restaureret har man gravet dette gravkammer frem. De fandt ingen oldsager i den fremgravede jord, skrev de. Herefter blev overliggeren sat på plads igen. Dette gravkammer er det vi kalder langstillet. Dyssekammerets retning og åbning er på langs i forhold til retningen af langdyssen.

Det kan man ikke sige om de to andre dyssekamre i denne stendysse.

Disse er begge tværstillede med åbningen mod nord øst. De er fuldstændigt ens opbyggede, meget tyder på at de er bygget samtidigt. Disse to gravkamre var helt intakte. Dog kan man se at der ses en sten i hver af siderne på de to dysse kamre. Oprindeligt har man tolket at det er resterne af de sten som oprindeligt har været et gangsystem ind til gravkammeret. Men de to sten kunne også være tærskel stenen som skulle lukke gravkammeret.

 

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Facilities

  • By / Område

    • Dronningmølle

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.2089593088728
    Latitude : 56.0445914840194