Lereltestenen

Der er mange store sten i skoven Tokkekøb Hegn, og Lereltestenen er den største. Lereltestenen er en kæmpe, hvis rejse begyndte i jordens indre og gik gennem ild og is, før den blev lagt til hvile mellem bøgetræer.  Lereltestenen er så stor, at hele familien kan sidde ovenpå og nyde madpakken. Den er vejer hen ved 70 tons. Den er et kig og en klatretur værd.

Geologi

Den mægtige sten er bragt hertil af isen - sandsynligvis fra Sverige - og lignende granittyper findes da også mange steder både i Mellemsverige og Blekinge. Det er tankevækkende, at indlandsisen har besiddet så mægtige kræfter, at den har kunnet løsrive og bære en sten af denne størrelse. Lereltestenen er en granit, fordi hovedbetanddelene er kvarts og feldspat. Det er en såkaldt porfyrisk granit. Det betyder, at nogle af mineralkornene er meget større end de øvrige.

Lereltestenen er udkrystalliseret flere km nede i jordskorpen fra smeltede stenmasser. Smeltede stenmasser dybt i jorden kaldes magma. Når magmaet afkøles, dannes der krystaller af forskellige mineraler alt efter magmaets kemiske sammensætning, ligesom der dannes iskrystaller, når vand afkøles. Sker afkølingen langsomt, får man store krystaller, hvor de enkelte mineraler er tydelige. Omvendt betyder en hurtig afkøling dannelse af små krystaller og en finkornet bjergart. Lereltestenen er afkølet over millioner af år, hvilket har givet tid til, at endog meget store krystaller har kunnet opbygges.

De røde feldspatkorn har blanke spalteflader. Kvartskornene er mælkehvide eller som røgfarvet glas. Den sorte glimmer er så blød, at den kan pilles i stykker med en negl. Sort glimmer kaldes biotit. Den bliver guldfarvet, hvor regnvand har startet opløsningsprocesser.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Allerød

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.3812643403682
    Latitude : 55.8865297945463