Lild Plantage, vestlige del


Lild plantage er en yngre klitplantage anlagt på en stor klithedeslette- tidligere havbund. Jordbunden er mager, så selve plantagen består af store ensartede fyrre- eller granbevoksninger. Flere mindre marker og engområder lyser op i de mørke nålemassiver. Nord for plantagen er der store klitheder, med flere mindre vandhuller. Lild plantage er opdelt i en vestlig og en østlig del af Strandvejen. I den vestlige del er der ingen faciliteter for friluftslivet - her er man overladt til sig selv. Vandretursfolder for Lild plantage: 

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Facilities

  • By / Område

    • Hanstholm

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.94524044556707
    Latitude : 57.1290891347914