Lild Strandkær

Lild Strandkær er en naturlig, langstrakt klitsø, parallel med kystlinien, ganske tæt på Lildstrand.

Da søen er i fare for at gro til i tagrør, har skovdistriktet foranstaltet afgræsning på den nordvestlige bred.

Søen rummer en spændende flora og fiskearterne ål og gedde.

Kørevejledning: I Lildstrand drejes til venstre ad Strandkærvej. Følg vejen indtil P-pladsen. Herfra er der 250 m til fods mod sydøst til søen.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Strandvejen 83
7741 Frøstrup

Facilities

  • By / Område

    • Hanstholm

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.96086287304552
    Latitude : 57.1488043173551