Lille Blåkilde

Kalkundergrunden ligger tæt ved jordoverfladen i Himmerland, og kalken graves f.eks. ved Aalborg og Aggersund. Kalklagene er fulde af sprækker, og det betyder, at regnvand hurtigt synker ned til det grundvand, der står i nettet af sprækker. Grundvandet kan gennem sprækkerne bevæge sig hurtigt på langs gennem kalken, hurtigere end gennem andre vandførende lag som sand og grus.strømkilderne, der springer ud af sprækkerne i kalkundergrunden lige under gangbroen. Umiddelbart vest herfor er et parti med sumpkilder, hvor vandet siver frem i et sumpet område som bittesmå kilder. Fortsæt ad stien mod syd. Umiddelbart inden man passerer hegnet, findes to små bassinkilder, hvor man kan se det fremtrængende vand hvirvle bundens sand og kalkstykker op.

Hvor en istidsdal som Gravlevdalen har skåret sig ned i kalklagene, trænger grundvandet frem som kilder i dalsiden. Den hurtige langsgående vandbevægelse inde i kalken er hemmeligheden bag, at kilderne i Rold Skov er så vandrige, ja hører til de største i Nordeuropa.

Kildeområdet Lille Blåkilde virker som en udstilling af kildetyper. Mest markant er

Lille Blåkilde sender hvert sekund omkring 90 liter rent, køligt vand ud i Lindenborg Å. Vandet er 7 - 8 grader varmt året rundt, svarende til stedets middeltemperatur. En "kølig" kilde i troperne ligger altså på over 20 grader. Isotopundersøgelser viser, at det er 50 år siden, kildevandet faldt som regn over skoven. Lille Blåkilde hører sammen med Blåhøl og Gravlev Kilde til de mest vandførende kilder i Danmark og Nordeuropa.

Navnet "Blåkilde" kan måske være afledt af "blotkilde" - altså offerkilde. I oldtiden havde kildevandet magisk betydning, og eksempler på offergaver f.eks. i form af stenøkser kendes andetsteds fra.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Arden

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 9.84390107309269
    Latitude : 56.8496569068995