Lindholm Hoved

Ved Lindholm kan man både opleve vandfugle på Mossø og engfugle i baglandet.

Her ses/høres regelmæssigt både toppet, sorthalset og lille lappedykker, troldand, taffeland og gravand ligger ude på vandet langs rørsumpen.

Af rovfugle ses rørhøg (ynglende), havørn, musvåge, tårnfalk og i træktiden nu og da fiskeørn.

Inde fra engene høres gøg, vipstjert, vibe og dobbeltbekkasin regelmæssigt.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Galten

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 9.70929437273502
    Latitude : 56.042638280942