Løvbakke Skov

Løvbakke Skov er nu vokset godt til og fremstår som en mosaik af ældre og yngre skov, hvor forskellige løvtræbevoksninger dominerer. Der er dog også omkring 1990 plantet flere forskellige nåletræsbevoksninger. Hermed er der stor variation både af træarter og tilhørende plante- og dyreliv. Der er større lysninger med henholdsvis eng, hede og slette med vedvarende græs, hvor der går kreaturer. I den sydvestlige del er der i forbindelse med tilplantningen gravet 3 søer og i flere skovbryn er der plantet forskellige arter af bærbuske.

Centralt i skoven ligger Løvbakke Naturcenter. En del af naturcentret er udstillingen, Skovens Hemmeligheder. I tilknytning til udstillingen er indrettet et såkaldt naturrum, hvor man kan sidde og drikke kaffe eller spise madpakke.

I Løvbakke Skov er der afmærket 4 forskellige vandreture, ligesom der er en cykelsti fra Gullerup til Løvbakke Naturcenter.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Løvbakkevej 30
7400 Herning

Facilities

  • By / Område

    • Bork

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.96286989512733
    Latitude : 56.1791463274867