Mor Gribs Hule

Mor Gribs Hule er en jættestue fra bondestenalderen. Den er omkring 5000 år gammel.


Navnet
Mor Grib hentyder til en kvindefigur som optræder i flere forskellige historier. Især huserede hun i 1800 tallets Gribskov.

 

Oprindeligt har der været tag på denne jættestue. Taget har bestået af nogle mægtige dæksten og så har der været en jordhøj hen over den. Men det væk i dag.

Tilbage er de 29 bæresten og vi ser den lange smalle gang som har ført ind til gravkammeret.

 

Jættestuen har ligesom stendysserne været bygget i bondestenalderen for omkring 5000 år siden. De fleste jættestuer er fra den sidste del af bondestenalderen. De er formentligt bygget som fællesgrave og benyttet igennem en længere periode, de kan rumme op til flere hundrede begravelser.

Ved arkæologiske undersøgelser af jættestuer finder ofte at knoglerne er sorteret. Kranier for sig, lårbensknogler for sig osv. Nogle gange var der lavet gulv inddelinger til disse sorteringer

 

Andre gange ser man indbyggede nicher, der opfattes som særlige eksklusive gravkamre.

 

Inde i gravkammeret må de have lavet en slags ritualer med deres forfædres knogler.

 

Bærestenenes hældningsgrad er på ingen måde tilfældig. De var tilpasset på millimeteren, så de har kunnet bære jættestuens stentag i årtusinder, uden at bærestenene kollapsede.
 
Mor Gribs Hules dæksten er i dag fjernet. Måske er de kløvet til kvadre og sidder i en kirke, eller i Frederiksborg slots fundament. Eller måske slet og ret knust til landevejenes skærver.
Når dækstenene fjernes, forsvinder trykket på bærestenene, hvorefter de kommer til at hælde for meget indad, så de truer med at vælte.
Derfor blev Mor Gribs Hule restaureret i 1990.

Under restaureringen opdagede arkæologerne at Mor Gribs Hule havde det mest regelmæssige og intakte gulvlægninger vi kender fra en jættestue. Gulvet bestod af natursten som var lagt med den flade side opad, så de dannede en plan gulvflade. Tilsvarende jættestue gulve ligger i reglen betydeligt mere ujævnt.

 

For at beskytte jættestuens ualmindeligt flotte gulv, valgte man at lægge dette lag af ærtesten, ovenpå det intakte gulv.

 

Ved restaureringen valgte man også at supplere de manglende tørmurspakning med disse karakteristiske Neksø sandsten. Som du kan se mellem bærestenene.

Hvis du ser ned i jættestuen, og du står med front mod landevejen. Så prøv at læg mærke til det lille rum som er mellem de store bæresten i jættestuens venstre side, i hjørnet over mod vejen.

Det er en såkaldt niche. Som jeg omtalte lige før. Det er absolut ikke en byggefejl!

Måske har nichen et gravkammer for en særlig fornem person.

 

Mor Gribs Hule blev første gang beskrevet d. 1. maj 1877 i illustreret tidende. Det er fra denne artikel tegningen som ses på denne side stammer.

 

Af beskrivelsen i illustreret tidende, kan man læse at den havde været skjult i en ung granbevoksning.

 

Da grantræerne voksede op, begyndte folk at hente sten fra højen, hvorved den led så megen overlast at forstvæsnet henvendte sig til nationalmuseet.

 

Men de store dæksten var blevet fjernet længe før den tid.

 

Det ved vi fordi tegninger fra den tid viser at der stod et stort træ midt på jættestuen.

Der hvor dækstenene skulle have været.

 

 

 

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Dronningmølle

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.289340284742
    Latitude : 55.9801418506869