Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Og for en lang række vandfuglearter er Vadehavet både den vigtigste rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Desuden er det blandt andet her, den spættede sæl yngler.

Vadehavets betydning som rasteplads er altafgørende for de millioner af fugle, der hvert forår og efterår trækker mellem de kolde områder i nord og de varmere yngleområder i syd. Rundt regnet mener man, at mere end 10 millioner individer passerer Vadehavet under trækket.

Vadehavet strækker sig over cirka 500 kilometer fra Blåvandshuk i Danmark til Den Helder i Holland og dækker omkring 9.000 km2 marsk, tidevandsflak, dyb, højsande, sandstrande og klitter. En kæde af øer adskiller selve Vadehavet fra Nordsøen.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Facilities

  • By / Område

    • Bramming

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.46020820300425
    Latitude : 55.2750700686296