Naturstien Nibe - Hvalpsund

Naturstien Nibe - Hvalpsund
Historie
Naturstien følger delvis forløbet af den nedlagte privatbane Nibe – Hvalpsund. Banen blev som mange andre jernbaner påbegyndt i slutningen af 1800 – tallet. Den 16. juli 1899 blev de første 50 km fra Aalborg til Aars åbnet, og den 2. juli 1910 de sidste 25 km fra Aars til Hvalpsund.
Den 75 km lange strækning var Danmarks næstlængste privatbanestrækning. Som en forlængelse af banen blev den stadig eksisterende færgefart mellem Hvalpsund og Sundsøre på Salling indviet i 1925. 

Naturområder i Vesthimmerland
Vesthimmerland er som ingen anden landsdel i Danmark præget af store åer, der siden istiden har eroderet sig ned i det temmelig flade, svagt bølgede landskab. Jordbunden er sandholdig, hvilke præger vækstmulighederne og dermed plante-og dyrelivet. Landsdelen var tidligt i historien intensivt opdyrket. Rester af tidligere skove findes kun i form af spredte egekrat og lidt bøgeskov ved kysterne. Naturstien skærer gennem varieret og spændende landskaber som Halkær Mølle der er et særligt smukt eksempel på byggeskikken i Himmerland. 

De Himmerlandske Hede
Dette område består af et bælget plateau med magert istidssand, som i stort omfang er dækket af indlandsklitter. Hederne var opdyrket i jernalderen. 

Halkær Å, Sønderup Å og Lerkenfeld Å
Åerne som har hver deres skønne naturområder omkring sig. 

Lovnshalvøen
Er en kuperet halvø omgivet af  stejle skrænter, som mod syd og nord er adskilt fra fjordene af marint forland. Afmærkede stier fører på den yderste, fredede del til erosionsdale bevokset med ene, egekrat, asp og småbladet lind.
I herregården Hessel, der er Danmarks sidste helt stråtækte herregård, er indrettet landbrugsmuseum. 

Trend Å og Ertebølle.
Langs Trend Å og videre sydvest findes der mange gravhøje fra bronze og stenalderen. Det vigtigste  fortidsminde på egnen er køkkenmøddingen ved Ertebølle Hoved. Denne dynge af muslinge- og snegleskaller er stenalderemandens losseplads ( Ertebøllekulturen ) med rester fra hans måltider.Naturstien Nibe - Hvalpsund

Last updated by

VisitVesthimmerland info@visitvesthimmerland.dk
 

Contact

Address

Sundvej 87
9640 Farsø

Facilities

 • City / Area

  • Farsø
  • Himmerland
  • Livø
  • Løgstør
  • Ranum
  • Vesthimmerland
  • Ålestrup
  • Års

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

 • Coordinates

  Longitude : 9.192493
  Latitude : 56.69955