Nystrup Plantage, østlige del

Efter 1910 blev den østlige del af plantagen opkøbt og tilplantet.

Den østlige del ligger på morænaflejringer fra sidste istid. Morænen, som har et højt lerindhold, er dækket af et lag flyvesand i varierende tykkelse. Der, hvor sandlagets tykkelse ikke overstiger ca. 1 meter, er der gode vækstforhold for de fleste træarter. Den østlige del af plantagen er domineret at sitkagran og ædelgran med holme og bælter af løvtræ især bøg, eg , ær og ask suppleret af et væld af buskarter. Nystrup plantage er rig på fortidsminder i form af bronzealderhøje især ved Svalhøje. Vandet Sø indgår i Habitatområde nr. 24, Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø . Der er 6 afmærkede vandreruter, samt 1 ridestiVed Vandet Sø findes en meget benyttet bade- og bålplads. Motorkørsel er tilladtr på Dé Thygesonsvej. Plantagen udlejer arealer til Nordvestjysk Golfklub, der har anlagt en 18 hullers golfbane.  

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Facilities

  • By / Område

    • Hanstholm

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.51483674557086
    Latitude : 57.0082148621039