Ølsemagle Revle

Ølsemagle Revle er en del af det danske reservatnetværk for ynglende og trækkende vandfugle. Reservatet er fristeder, hvor fuglene har fred til at raste og søge føde.

 

Området er blandt andet kendt for sin store artsrigdom af vadefugle. Om efteråret kan næsten samtlige danske vadefuglearter ses i området, hvor især "vaderne" mellem Ølsemagle Revle og Staunings Ø samt den sydligste del af lagunen er de foretrukne rastepladser.

 

Ølsemagle Revle og Staunings Ø er et Natura 2000-område, hvor der foregår aktiv naturpleje. Her er det først og fremmest fåregræsning, der skal fremme den særlige strandengs og klitflora mod at blive overgroet af almindelige planter i stort antal men med meget få arter, først og fremmest Rynket Rose, tagrør og kogleaks.

 

Læs mere om Natura 2000 her

 

Det er en glimrende badestrand.

 

Hunde skal føres i snor ved færdsel i reservatet i perioden 1/9 til 31/3, mens hunde slet ikke må medtages i perioden 1/4 til 31/8.

 

Læs mere om Ølsemagle - Staunings Ø vildtreservat her.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Københavnsvej 222G
4600 Køge

Facilities

  • By / Område

    • Frøslev

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.2107613748706
    Latitude : 55.4993627720176