Revsø Skov

Revsø Skov ligger ca. 10 km vest for Christiansfeld og 15 km nordvest for Haderslev. Skoven er på 214,6 ha og ligger i et morænelandskab fra sidste istid. skoven er stedvis noget vandliggende og har et stort grøftesystem med stedvis dybe grøfter. I skellene mod vest løber der 2 §3-beskyttede vandløb (Nørreå og Spangså). Der er 3 indfaldsveje til skoven, 2 fra Stepping og 1 fra Sommersted. Der er fri teltning i skoven, dvs. man må overnatte overalt, bortset fra indhegninger, på fortidsminder og på stranden.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Holbækgårdvej 4
6070 Christiansfeld

Facilities

  • By / Område

    • Christiansfeld

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 9.32563340323203
    Latitude : 55.3375772023309