Ridesti i Ørre Plantage

Om plantagen.

Gudumkjær Plantage ejes af Herning Kommune. Plantagen er med de tilhørende engarealer på ca. 35 hektar. 1 hektar svarer nogenlunde til en stor fodboldbane.
Gudumkjær Plantage er anlagt i 1940’erne. Inden tilplantningen lå arealerne hen som hede, mose og landbrugsarealer, som bønderne havde opgivet at dyrke.

Træerne og skoven.

Tilplantningen er sket med nåletræer. Især har contortafyr haft en fremtrædende rolle, som første generationstræ på den barske lokalitet, men også rødgran, lærk og sitkagran findes. Contortafyr er ikke særlig stabil som skovtræ i Danmark, og vi forsøger med de nye plantninger at indplante mere stabile træarter som feks. eg, skovfyr, douglasgran, ahorn, bøg og ædelgran.
 
Hvor det er muligt gør vi dette ved plantning under de store træer. Denne metode kaldes for skærmforyngelse, da de gamle træer laver en skærm mod frost og vind.
I 1980’erne er der plantet en del omorikagran, i haver kendt som søjlegran. Formålet med at plante omorikagran har angiveligt været at lave grene til afdækning om vinteren, samt at lave juletræer. Der er her i slutningen af 1990’erne kommet et stort udbud af mere ædle pyntegrøntarter, omorikaen vil derfor kun kunne sælges i begrænset omfang og træerne vil udvikle sig til højstammet skov. I vintre med sne giver de slanke granner et fantastisk landskab, som nok er et besøg værd.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Avlumvej 16
7400 Herning

Facilities

  • By / Område

    • Bork

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.85161942843137
    Latitude : 56.2555940170836