Rønde, Kalø Slotsruin og Grevens skanse

 I dag står kun ruinerne af borgen tilbage. Den første ladegård er helt borte, den anden udgør nu Kalø Hovedgård.

Kong Erik Menved nedkæmpede et jysk bondeoprør i 1313 og opførte herefter fire borge i Jylland, bl.a. Kalø i den inderste vig i Århusbugten. Borgen blev udsat for store forandringer, indtil Kalø i 1343 kom under Kong Valdemar Atterdag, der udbyggede borgen til det omfang, den har i dag.

Senere blev borgen pantsat til Århusbispen, der havde borgen i besiddelse indtil dronning Margrethe i 1407 indløste den. I de følgende 250 år var Kalø et fast støttepunkt for kongemagten. Kongelige lensmænd styrede Kalø Len, der omfattede hele Djursland, indtil 1660 hvor de gamle len blev afskaffet.

I fredstid var Kalø først og fremmest en storgård med vidtstrakte besiddelser, der blev passet fra borgen og dens tilhørende ladegård. Lensmændene havde mange hjælpere og krigskarle. Der må have været et folkehold på flere hundrede mennesker på Kalø Slot.

Kalø Slot blev også brugt som fængsel. Den mest berømte fange er den svenske stormand Gustav Vasa. Han var Christian II’s fange på Kalø, indtil det lykkedes ham at flygte i september 1519.

I løbet af 1600-årene havde Kalø Slot mistet sin forsvarsmæssige betydning og forsvarsværkerne og bygningerne forfaldt. Christian V skænkede i 1672 Kalø Slot til Ulrik Frederik Gyldenløve, som lod bygningerne rive ned. En del af bygningsmaterialerne blev sejlet til København og anvendt til opførelsen af det nuværende Charlottenborg.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Djursland

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 10.470605380697
    Latitude : 56.2746936813205