Shelterplads Vissenbjergbakkerne

Syd for lergravene i Vissenbjerg findes der et shelter med overnatningsplads til ca. 6 personer.
Shelteret er beregnet til ophold på max. 2 døgn.

Vissenbjergbakkerne er nationalt udpeget geologisk interesseområde med flere ”landskabs-trappetrin”. Afgrunden er navnet på den største kløft som smeltevandet har skabt, da issøerne pludselig blev tømt ved sidste istids afslutning. Skov, sø, mange kilder, ler grave, græsningsarealer samt udsigtspunkter.

 

Meget varieret natur. Ved Afgrunden er der et rigt fugleliv, her er der bl.a. mulighed for at se hul- rugende fugle som spætter og mejser, ligesom der i den tætte bevoksning ved lergravene er et rigt fugleliv og mange forskellige insektarter. Ved foden af skrænterne i Skoven springer de mange kildevæld, her findes småbladet Milturt og Hvid Hestehov, der begge er planter, som trives i den fugtige skovbund.

 

På området ved Udsigten ses forskellige træfigurer, der viser Røverne i Vissenbjerg. Vissenbjerg er kendt for sine røverhistorier. En del er sagn, men de har dog rod i virkeligheden. Siden middelalderen er områdets fine ler blevet brugt af teglværker til fremstilling af brændte sten. I Vissenbjerg kommune har der været 15 teglværker. I dag er der ingen tilbage.

 

Der er gode muligheder for at opleve landskabet via markerede stier og opholdsarealer. Endvidere kan der i Terrariet i Vissenbjerg, som har åbent alle dage fra kl. 10:00-16:00, lånes GPS`er, der formidler 4 naturskønne sti-ruter i området. I fugtige perioder anbefales gummistøver eller andet solidt fodtøj.

 

Ejer: Naturstyrelsen, Assens Kommune samt private lodsejere.

 

Folder: På P-pladsen ved Møllesøen og ved P-pladsen ved Lergravene eller hent folderen her.

 

Transport: Flere busruter mødes i Vissenbjerg og den nord-sydgående cykelrute 79 går øst om Vissenbjerg.

 

Målgruppe: Stierne på de enkelte ”landskabs-trappetrin” er lette at færdes på, mens stierne mellem trinene er stejle og ikke mulige at passere med f.eks. barnevogn.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 10.1215762175806
    Latitude : 55.3757207125064