Slotved Skov - Gravhøje og hulveje

Slotved Skov lige øst for Sindal rummer flere velbeverede kulturspor fra oldtiden. To smukke, velplejede og 25 m. lange langdysser fra bondestenalderens begyndelse ligger ret ud til vejen gennem skoven og spredt rundt i skoven ligger andre gravhøje fra både sten- og bronzealderen.

I østenden af skoven, langs nordsiden af asfaltvejen ca. 350 m. øst for langdysserne, ses en samling dybe hulvejsspor fra forløberen for den nuværende vej. De dybe spor er opstået gennem århundredes slid fra kørsel med vogne etc. og vejsporet kan udmærket have rødder helt tilbage i oldtiden.

Slotved Skov er af Naturstyrelsen udlagt som dyrehave med naturskov.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Frederikshavn

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 10.1660146056154
    Latitude : 57.4781291825722