Søllerød Kirkeskov og Rygård

Rygaard Overdrev er offentlig ejendom.

Det er tilladt at færdes overalt, undtagen i korn- og græsmarker, når blot man tager hensyn til andre brugere af området.

De opdyrkede marker i Rygård er en seværdighed i sig selv. Her dyrkes vinterfoder til hjortene i Jægersborg Dyrehave. Markerne dyrkes økologisk, da Naturstyrelsen ønsker at gå foran med en dyrkningsform, som beskytter naturen og det omgivende miljø.

Som navnet antyder har skoven engang været kirkens ejendom.

Skoven er på 47 ha, og de ældste træer er ca. 120 år gamle.

Tværs gennem skoven løber en ådal, der er dannet for 10.000 år siden, da isen smeltede under sidste istid.

Det meget bakkede terræn gør skoven spændende at færdes i.

Det er tilladt at fiske i flere af de små søer.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Attemosevej 95
2840 Holte

Facilities

  • By / Område

    • Birkerød

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.5026885283241
    Latitude : 55.8180248293762