Sporet ved Bøvling Fjordvej

Sporet ved Bøvling Fjordvej

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute.

Sporet ved Bøvling Fjordvej ligger ca. 2 km syd for landsbyen Bøvlingbjerg nord for Nissum Fjord. Sporet begynder og slutter ved Bøvling Havn, hvor der er P-plads, bord og bænk, hvor du evt. kan nyde den medbragte mad. Du er velkommen til at kigge i folderne i velkomstskabet. Den markerede rute er cirka 3 km. God tur!

Bøvling havn
»Bøvling havn« var havn dengang, der var færgefart til Thorsminde. Fiskerne fra Thorsminde kom her og solgte deres fangst til en købmand i Bøvling. Efter 1. Verdenskrig opstod der også turistfart til Thorsminde.
Den lokale jordemoder boede i Bøvling indtil 70’erne, og før den asfalterede vej til Thorsminde kom, blev hun transporteret til Thorsminde med båd fra havnen.
Bådene ved den »lille havn« tilhører det lokale bådelaug. Havnen ligger ud til indfjorden, som har forbindelse til

Nissum fjord.
Her er et rigt fugle- og planteliv. Her findes alle alm. sumpplanter, f.eks. kæruld, tagrør, baldrian, sværtevæld og mynte. En del fugle holder til i sivområdet, bl.a. rørdrum, bekkasiner, skægmejser, blå kærhøg, grønbenet rørhøg og fiskehejrer. Her er også mange forskellige gæs, ænder og svaner samt mange forskellige frøer.
Om sommeren kan rørdrummens specielle lyd høres, det lyder ligesom nogen blæser henover en flaske ca. fire gange i træk.

Udsigtstårnet
Søen som ses her fra udsigtstårnet hedder Vestre Sø. I søen ruger et svanepar. I og omkring engen findes en mindre bestand af rådyr.

Englodder
Her passerer sporet flere englodder, de ejes af sporets værter: Brogård, Laulund og Sandbæk.
I gammel tid var der mange kreaturer i Bøvling, derfor var det vigtigt at have en eng. På engen blev der lavet godt hø, den blev brugt til kreaturerne om vinteren. Når høet var fjernet fra engen, holdt kreaturerne græsset nede resten af sommeren. Mange af de stude, som blev drevet af hærvejen og andre veje, er opdrættet på engarealerne. De fleste af englodderne ligger i dag brak, da produktionen overvejende er svin.

Læhegn
Læhegn er vigtige – de bryder vinden så jordfygning mindskes. Desuden pynter de i landskabet og skaber gode levesteder for insekter, fugle og dyr.

Landbrug
Her dyrkes primært korn, raps og kartofler. Der er vandingsanlæg til nogle af markerne. Vandingsanlæg bruges i tørre perioder, hvorved planterne får optimale vækstforhold.

Rørskær
I overgangen mellem land og vand er der sumpet. Her gror siv og rør. Rørene bruges til tækning af huse, de høstes af en specialmaskine i december-februar, hvorefter de lægges i stakke på områder, der ikke oversvømmes. Rørene gøres rene om sommeren, hvorefter de er klar til brug.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.20320900275325
    Latitude : 56.4193998563356