Sporet ved Præstholm

Sporet ved Præstholm

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Præstholm ligger ca. 15 km vest for Roskilde. Den afmærkede rute er ca. 3,5 km lang.

Første kortlægning af Danmark
Ved sporets start er der udsigt over Præstholms jorder og Egstallebjerg, der er 94 m høj. På toppen af denne bakke findes en trigonometrisk station, der blev brugt ved den første kortlægning af Danmark i begyndelsen af 1800-tallet. Egstallebjerg er en del af det dødis-område, der hedder Bjergskov. Efter den sidste istid har der her ligget en stor klump is tilbage. Da den smeltede er det jord, grus og sten, som lå i isen, blevet liggende tilbage.

En upopulær præst
Indtil 1769 var Vester Såby ejerlaug delt op i mere end 200 små parceller, fordelt mellem byens 21 gårdmænd, 6 husmænd og præsten i Kirke Såby. En ny lov gav imidlertid den enkelte jordejer lov til at udskille sin jord af fælleskabet og samle sig i en »holm«. Præsten udnyttede dette - deraf Præstholm. Det har været et umådeligt besvær med en sådan enkeltudskiftning. Præstens lokale popularitet var ret beskeden. Til gengæld fik han Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs guldmedalje og var højt respekteret i de kredse.

Søen er ikke kun sø
I dag er søen mest kratskov og et eldorado for fugle som nattergal og gøg. Der har sikkert altid været en sø her, og Vester Såby kan oprindeligt have heddet Vester Søby. Søen blev med tiden en mose, hvor man i 1800- og 1900-tallet gravede tørv. Det skabte en række vandhuller, som nu igen er under tilgroning.

Resterne af Torpegård
Ved denne lund lå en bebyggelse ved navn Thorp. Den stammer måske fra tiden mellem 1000 og 1200. I markbogen fra 1600-tallet og på udskiftningskortet fra 1794 findes stednavnene Smalle Torpe Agre og Brede Torpe Agre. Da der senere blev bygget gård på stedet, blev den kaldt Torpegård. Den nedbrændte i midten af 1960’erne, men fundamentet og rester af haven findes stadig - gamle æbletræer, rabarber og hestekastanje. I og omkring lunden har lodsejeren gennem de seneste år plantet mere end 2000 træer. Lunden er tilholdssted for vildtet og hver sommer ses 3-4 rålam. Rådyrene finder deres føde på marken og engen.

Torpeskov
Skoven er part af Åstrup Gods og afgrænses af et fredet jorddige. Torpesø inde i skoven er meget idyllisk og en afstikker værd. Skoven er god produktionsskov, da den vokser på en næringsrig og kalkrig bund. Det giver fine bøgetræer og en meget rig forårsflora.

Levende hegn
Typisk for denne egn er her et levende hegn med et væld af træer og buske. Blandt andet æbler, der smager rigtig godt.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 11.8540251678767
    Latitude : 55.6333200618568