Sporet ved Ribe Mark

Sporet ved Ribe Mark

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på http://www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute.

Sporet ved Ribe Mark ligger ca. 3 km nord for Ribe. Den afmærkede rute er ca. 2,5 km lang. Sporet krydser Koldingvej mellem pkt. 4 og 5 og pkt. 7 og 8. Pas på, vejen er meget trafikeret!Turen starter ved ejendommen Koldingvej 33. Her har der gennem de sidste 40 år været handel med bl.a. champignon, æg og kartofler. De sidste 20 år har hovederhvervet være frilandsgartneri – med direkte salg fra gården. I dag er der således et stort udvalg af friske grøntsager lige fra marken. Alle grøntsager dyrkes både på gårdens egne 21 ha jord og lige så meget lejet jord.

Limousinekøer
Her græsser 27 limousinekøer med hver deres kalv. Dyrene kan frit gå ud og ind både sommer og vinter. Limousinekvæg har været kendt i Frankrig i mindst 7000 år og kom til Danmark i 60’erne. Dyrene er rolige, omgængelige, robuste og flotte. Kalvene fødes i efteråret. Når kalvene vejer ca. 600 kg slagtes de. Limousine er kendt for at have mest kød på »de dyre steder« – så de gode bøffer kan købes i Gårdbutikken.

Læhegnene
De store, gamle og flotte Sitkagraner i læhegnene er ca. 60 år. De giver den læ, der er nødvendig for at kunne dyrke jorden, til gavn for både dyr og mennesker. Sitkagran eller Tidselgran, som den blev kaldt i gamle dage, var det mest brugte træ i læhegn her i Vestjylland før i tiden. I trætoppene holder musvågen til – man hører ofte dens skrig, når den svæver rundt i luften. I skumringen kan man nogen gange opleve uglen flyve lydløs ud fra laden.

Fårene
Fårene er af racen Texel og Texelkrydsninger. De får lam i marts/april. Tårnfalken holder i sommerens løb flyveøvelser med dens unger hen over denne mark.

Markvejen
Sporet følger her en gammel markvej. I 1896 købte tre bønder på Kærbølmarkvej (nord for ejendommen) vejretten for at få kortere afstand ind til byen. Vejen må ikke nedlægges, selvom den ikke har været i brug som sådan de sidste 30 år.

Grøntsagsmarkerne
Gartnerens afgrøder er her: jordbær, gulerødder, alle former for kål, løg, selleri, porrer, majs, broccoli, pyntegræskar og Halloween-græskar. Mange steder på markerne ses spor fra rådyr og ræv, ofte møder vi bl.a. harer, agerhøns, fasan, lærker, stære, viber, vipstjerter og mejser.

Stærekasser
Læhegnene har vi sat ca. 60 stære- og mejsekasser op. Stæren hjælper til med at holde antallet af stankelbens- og gåsebillelarver nede, så grøntsagerne ikke bliver ædt.

Nyt læhegn
Sporet følger her et nyere ca. 15 år gammelt læhegn. Det består af løvtræerne eg, tjørn, elm, syren og ahorn, der også giver føde til bl.a. vildtet.

Boergeder
Boergeden stammer fra Sydafrika, men de fleste i Danmark kommer fra Australien og New Zealand. Den er hvid med rødbrunt hoved eller helt rødbrun. Boergeden er en udpræget kødged med magert kød, som kan bruges i mange lækre retter. Boergeder bruges i dag mange steder til pleje af naturarealer. Dyrene er meget omgængelige og rolige og må gerne klappes.

Gårdbutikken
I gårdbutikken kan man købe gårdens egne produkter af kalve- og oksekød, frilandsgrise samt lam- og gedekød. Desuden findes der æg, ost, smør, honning, pileflet, brugs-kunst og meget andet i butikken.
Gårdbutikken er åben mandag-fredag kl. 14-17. og lørdag kl. 10-14 eller ring og aftal nærmere. I slutningen af sporet er der borde og bænke, hvor medbragt mad kan nydes. Her er udsigt over markerne med får og geder omkranset af Sitkagran. Specielt om efteråret, når solen går ned, kan man nyde synet af og høre mange hundrede stære flyve i formationer over markerne.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.8013910731528
    Latitude : 55.3653824999652