Sporet ved Sperrestrup Ådal

Sporet ved Sperrestrup Ådal

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Den afmærkede rute er ca. 3 km. Der kan være sumpet, så fornuftigt fodtøj anbefales. Turen går gennem et smukt område, hvor der er mulighed for afstikkere undervejs f.eks. til Buresø, Storesø-Lyngen og Skenkelsø Mølle.

Sperrestrup Skov
P-plads med folderkasse. Start- og slutsted for ruten. Sperrestrup Skov er en skovrejsning fra midthalvfemserne. Etableringen af denne skov markerer afslutningen af en periode på ca. 3.000 år med ubrudt agerdyrkning og græsning, siden skovene i midten af bronzealderen blev ryddede. De mange gravhøje og historiske fund i området vidner herom. Efterhånden som skoven er vokset til, er der sket en indvandring af fugle- og dyrearter. Skovstierne fører bl.a. til Skenkelsø Mølle, hvor der findes et lokalhistorisk museum, som normalt er åben første lørdag i måneden i sommerhalvåret. I skoven ligger gravhøjen Troldhøj. Skovstierne har også forbindelse til det fredede område Storesø-Lyngen.

Sperrestrup
En charmerende lille landsby bestående af fire gårde: Damgård, Bakkegård, Vanggård og Bygård samt fem huse. Ved udskiftningen i 1785 blev jorden samlet i fire lodder, men gårdene forblev på deres oprindelige sted ved en såkaldt stjerneudskiftning.

Natursti
Fra Sperrestrup følger sporet naturstien ned over en tunneldal. En markeringspæl angiver sporets drejning ind over privat ejendom. Naturstien er offentlig gang- og cykelsti, den fører til Slagslunde Skov og videre til Buresø, hvor der er bademuligheder. Sporet går langs en bakkekam med en tunneldal på den vestlige side, og ca. 500 meter fremme går sporet stejlt ned ad bakke og ender i bunden af tunneldalen. Ved Solbakkegård anviser en markeringspæl sporets forløb over marken til Sperrestrup Ådal. Her krydser det over et par stenter og fortsætter sydover til Ny Sperrestrup, hvor der er et led i hegnet.

Sperrestrup Ådal
Tunneldale er formet af smeltevand under isdækket fra sidste istid. Udsigtspunktet her giver et vue over Sperrestrup Ådal, som er et typisk eksempel på en tunneldal og i øvrigt en del af Jørlundefredningen. Tunneldale er almindelige i et bælte der strækker sig tværs over Nordsjælland − fra Strø Bjerge i nord til Værebro Å i syd. Fra begyndelsen af 1800-tallet til langt op i 1900-tallet blev store vådområder afvandede af hensyn til landbrugets behov for dyrkningsarealer. Herved forsvandt bl.a. Skenkelsø Sø, Hagerup Sø og Jørlunde Sø. Det gik også hårdt ud over Sperrestrup Ådal og dens mange småsøer. Ved Store Egholm har Københavns Energi en pumpestation, hvor der indvindes drikkevand. Faldende drikkevandsforbrug har i de senere år medført stigende vandstand i ådalen − til stor gavn for fuglelivet. Ved tørvegravning under 2. verdenskrig blev der i en fugtig lavning fundet et menneskekranie samt andre offerfund som segl og spydspidser fra sten- og jernalderen. På sporets forløb i ådalen ser man to af Københavns Energis brønde. Opsatte tavler med kort over Egholm Kildeplads informerer om grundvandets vej til forbrugerne som drikkevand. Regler for færdsel på kildepladsen, som er åben for offentligheden, er også anført.

Solbakkegård
Gården er formentlig oprettet ved udstykning af Vanggård i 1837. De ældste nuværende bygninger er stuehus og en spånklædt lade fra 1860-1890. Ahorntræet på gårdspladsen er plantet i 1890. Gården har et jordtilliggende på 39 ha. På ejendommen er der en mindre hestepension og en større fårebesætning af Gutefår, som er en gammel nordisk race af korthalefår - karakteriseret ved at begge køn har horn og en pels bestående af to lag uld. Det var formentlig den type får, der levede i Danmark i bronzealderen. Dyrene afgræsser tunneldalområdet og sørger for, at området ikke gror til i skov og krat. På markerne dyrkes der havre til hestene og byg til fårene samt græs til hø og wrapensilage.

Ny Sperrestrup
En mindre sommerhusbebyggelse påbegyndt i midten af 1960-erne. Her blev der i 1875 fundet en grav fra jernalderen indeholdende rige fund importeret fra Romerriget bl.a. kasserolle, spand og si af bronze, drikkeglas samt et sølvspænde. En tilsvarende rig grav med drikkehorn af glas og en spiralring af guld fra samme periode blev fundet nord for Sperrestrup i 1858. På den sydlige side af bebyggelsen ligger en lille natursø som er et besøg værd.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longtitude : 12.1799393285209
    Latitude : 55.8074715346717