Sporet ved Tølløse Skov

Sporet ved Tølløse Skov

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Tølløse Skov ligger 3 km SV for Tølløse. Du kan evt. tage bus 145, Holbæk, Nr. Jernløse, Undløse, Tølløse. Stå af ved Tølløse Slot og følg Dyrehavevej til højre for slottet ca. 1,3 km til sporets start. Den afmærkede rute er ca. 3½ km lang.

Hundeskoven er indhegnet
I denne del af skoven kan hundene løbe frit uden at skade vildtet. Du kan gå gennem hundeskoven som alternativ til den markerede rute. Der er også en låge i den modsatte ende af indhegningen.

Overdrev i skoven
I gammel tid græssede husdyrene mellem ege- og bøgetræerne. De holdt græs, fremspirende træer og anden opvækst nede. I dag fjernes opvæksten med maskiner for at bevare overdrevet.

Kan du finde spættehullerne?
Thujatræet er indført fra Nordamerika og kendes under navnet cedertræ. Det er naturligt imprægneret, så det holder længere end de fleste andre træsorter. Thuja bruges især til beklædning af facader, og det er et miljøvenligt alternativ til trykimprægneret træ.

Ellesump
Elletræet er en af de træarter, der trives godt på fugtige steder.

Ask til redskaber
Asketræer kan kendes på de sorte knopper og den glatte bark. Træet er utrolig smidigt og spændstigt, og bruges derfor ofte til skafter på redskaber.

Nordamerikanske douglasgraner
I Nordamerika hvor douglasgranen kommer fra, kan træerne blive over 90 meter høje, dermed er den et af de højeste træer i verden. I Danmark kan douglasgranen under gunstige forhold blive ca. 45 meter. Douglas bruges som snedkertræ til møbler og invendigt byggeri.

Urørt skov
Området her er fornylig udlagt til urørt skov. Træerne bliver ikke fældet, der plantes ikke nye træer og væltede træer bliver liggende i skoven. Med tiden vil skoven få en tæt underskov med et varieret dyre- og planteliv.

Eg kåret til frøindsamling
Egetræer fældes først, når de er omkring 150 år gamle. Nogle egebevoksninger udvælges til at samle frø i, blandt andet denne. De lige, lange stammer gør træerne specielt velegnede til møbler. Frøene indsamles til planteskoler, som laver nye planter, der sælges videre til skovene.

Spis madpakken i foderhuset
Før 1980 var dette område indhegnet dyrehave og udlagt til jagt. Hjortevildtet blev fodret fra huse som dette. Det skyldes, at der var mere vildt i området, end der var føde til.

Træarterne gror forskelligt
I skoleskoven har du mulighed for at lære de enkelte træer at kende. Her findes mange af de arter, der vokser i de danske skove. Træerne er alle plantet i såkaldte parceller i 1990. Det giver mulighed for at sammenligne de forskellige arters vækst.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 11.7440475480475
    Latitude : 55.6017615865678