Sporet ved Venslev Huse

Sporet ved Venslev Huse

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Venslev Huse ligger med udsigt til Orø ca. 16 km sydvest for Frederikssund. Sporet starter ved Venslev Huse 11. Tag bus 323 eller 317 fra Frederikssund.
Sporet består af en gul rute på ca. 4 km og en rød rute på ca. 1,5 km.

Kun få steder i Danmark ligger oldtidens gravhøje lige så tæt som ved Venslev Huse. Der ligger omkring 50 gravhøje i området, og disse monumenter fra fortiden er med til at give landskabet dets særlige præg.

Helleristning
På marken til højre for stien, ca. 50 m inde, står en af Danmarks sjældne helleristningssten. Stenen er prydet med fire »soltegn« eller »solkors«, som var et af bronzealderens foretrukne billedmotiver. Stenen har været en del af et nu fjernet gravanlæg. Stenen havde nær lidt samme skæbne, idet ejeren af marken forsøgte at bortsprænge den. Ved sprængningen blev stenen blot slynget op i luften, og landede med den anden side opad, hvorved soltegnene åbenbarede sig.

Gravhøje
Gravhøjenes silhuetter ses næsten fra hver bakketop, og i horisontens bakkede kurver fornemmer man stadig konturerne af de overpløjede høje, som agerdyrkere gennem århundreder har søgt at fjerne for at opdyrke jorden. Mange af gravhøjene ligger som »tvillingehøje«. Herfra er det muligt at se mindst 18 gravhøje.

Langdysse
En særdeles velbevaret langdysse, som har næsten hele randstenskæden intakt. Gravkammeret er dækket af en flad overligger, hvori der er indhugget mindst 13 halvkugleformede fordybninger. Denne type helleristninger kaldes for »skåltegn« og kendes fra både stenalder og bronzealder.

Rendebæk færgekro
Offentlig adgang til Isefjorden. De hvide bygninger helt nede ved vandet er den tidligere Rendebæk færgekro. Herfra var der færgeforbindelse til Holbæk. Nu benyttes bygningerne som feriekoloni af Københavns Kommune.

Gammel sti til stranden
Her havde de lokale husmænd tidligere deres fiskejoller liggende. Stranden er på denne strækning meget mudret og egner sig ikke til badning.

Udsigtspunkt
Gravhøj eller »røse«, der er opbygget af mange sten. Fra gravhøjen er en betagende udsigt over Isefjorden. Orø ligger ret for mod vest. I klart vejr kan man mod nordvest se Hundested, og mod syd ses Munkholmbroens tre buer.
Mod sydvest kan man se trækfærgen Østre Færge, der trækkes mellem Hammer Bakke og Orø. I samme retning kan man henover sydspidsen af Orø se Holbæk.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 11.8719324546941
    Latitude : 55.7799161398511