Stenbjerg Plantage, vestlige del

Plantagen har sin oprindelse i arealer erhvervet i 1895-99.

Området ligger på hævet havbund og består af klitsand med tilhørende store  klitformationer. Store afblæsningsflader og mange fugtige partier. I forbindelse med tilplantningen er en stor del af området afvandet ved gravning af grøfter. Det tilplantede område udgør 260 ha, og hele det vestlige tredjedel er værnskov med bjergfyr. Værnskoven har været og er grundlaget for skovklimaet øst herfor. Længere mod øst er der konverteret til skovfyr, sitkagran og contorfyr. Hele den sydvestlige del er en del af  Habitatområde nr. 184. Stenbjerg Landingsplads er et yndet udflugtsmål. Vestkyststien følger Redningsvejen (vandre) og Istrupvej (cykler). Der er anlagt en primitiv lejrplads i plantagens læ mellem vandre og cykelruten

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Facilities

  • By / Område

    • Hanstholm

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.34849500203126
    Latitude : 56.9125371151852