Stursbøl plantage gul tur

Gul tur

Turen på ca. 4,4 km har udgangspunkt på parkeringspladsen P3. Mod nord kommer man straks forbi en meget stor gravhøj. Flere steder på turen ses forsøgsområder, hvor der ikke er "ryddet op" efter stormen i 1999. Her undersøges det, hvad der naturligt vil ske efter et stormfald. Rundt i området står enkelte store træer. Det er stort set kun douglasgran, der har overlevet tormen. Ca. midtvejs på turen findes resterne af en gammel kreaturfold. Den har muligvis haft forbindelse med Hærvejen, idet den kan være brugt til ophold for kreaturer under lejrslagning. Kreaturfolden kan også være et levn fra den landsby, som engang lå her. Skovfogedboligen "Stursbølhus" stammer fra 1798. Det menes, at huset er bygget på tomten af en større gård – måske et herresæde eller en krongård. "Festpladsen" blev formentlig anlagt i 1845 – måske til brug for militærparader. I mange år blev der her afholdt fester, men i 1864 forbød tyskerne al aktivitet på pladsen. Som et levn fra denne tid kan man flere steder finde rester af kulturplanter som f.eks. kodriver og rosmarin.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Askov

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 9.20049065857862
    Latitude : 55.3350249860572