Tokkekøb Hegn

I den nordøstlige del af skoven er der med gule pletter på træerne afmærket en vandretur på ca. 6 km. Ruten er jævn og kan gennemføres med barnevogn, undtagen stierne ved søbredden, der ikke er egnede til barnevogne og kørestole. Denne del af ruten er markeret med en stiplet linie på kortet i Naturstyrelsens vandretursfolder Tokkekøb Hegn, Allerød

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Hørsholm

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.392613972487
    Latitude : 55.8963230778987