Trustrup

Der har har engang været over 20 gårde og landsbyer i Gribskov.

De sidste blev nedlagt i slutningen af 1700 tallet da man valgte at indhegne og frede de nordøstsjællandske skove.

 

På en af trustrups forsvundene gårde er der engang rejst en mindesten. Det er den eneste som er rejst over de mange forsvundene bebyggelser.

 

Den blev rejst i 1914 af slægtninge til Niels Jensen.

 

Trustrup bestod af fire gårde og mindst ti husmandssteder.
I 1787 boede der 61 personer fordelt på 16 familier.

 

Ruinerne efter gårdene ses som en lille høj. Det er er resterne efter husets skorsten.

 

Da gårdene blev nedlagt havde de sandsynligvis kun taget bjælkerne fra bindingsværket med sig.

 

Skorstene eller ovne lå tilbage og faldt langsomt sammen. Huset havde måske ikke engang skorsten, men kun et hul i taget. Ovnen kunne være en såkaldt røg ovn. Det var en muret kappe omkring ildstedet, med et lille hul i toppen.

 

Murstenene blev ikke genbrugt, da løbesod ødelægger mørtels evne til at hæfte på murværk igen. Derfor lod man ofte disse konstruktioner stå og falde sammen og det resulterede i disse små høje af mursten som er så karakteristisk for de forladte bebyggelser i Gribskov.

 

Sporene efter Trustrups fire gårde ser alle sådan ud.

 

I 1781 besluttede man at indhegne de nordøstsjællandske skove. Alt landbrug i disse skove skulle nedlægges.
Trustrups bønder og husmænd fik et afmålt beløb hver for at flytte ud af skoven.

 

Kort efter gik man i gang med at omdanne Trustrups arealer til skov. De gamle ege som du står under, blev sået på den forladte landsbys jorde.

 

Hermed var Trustrup en forsvunden by.

 

Men endnu ind i 1800 tallet boede et par gamle enlige kvinder herinde. De fik lov at blive i deres huse og her kunne de se den by, hvor deres slægtninge havde boet i generationer, langsomt forsvinde i skov.

 

 

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Dronningmølle

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.2775949769508
    Latitude : 56.0077050728764