Vestamager

Vestamager byder i dag på store åbne vidder, hvor sol, lys og fugtig salt jord er livsvigtigt for de dyr og planter, som lever på strandengen. 1.200 køer, hjorte og heste sørger for, at skoven ikke breder sig. Vestamager er også et værdifuldt levested for insekter, tudser, frøer og salamandre. Bl.a. fordi her hverken sprøjtes eller gødes. Vestamager og havet omkring er et reservat for vandfugle. Det betyder, at fuglene er beskyttet mod jagt og forstyrrelser. I 2012 åbner Naturstyrelsen en ny sti oven på det gamle dige, der løber langs Køge Bugt. Udover mulighed for at gå småture og tage på lange ture på cykel og rulleskøjter, er der naturlegeplads, udstilling, udlån af cykler, café og aktiviteter ved Naturcenter Vestamager.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Svenskeholmvej 99
2770 Kastrup

Facilities

  • By / Område

    • Dragør

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.5460536360625
    Latitude : 55.6020778654052