Vestbirk Vandkraftværk Udstilling

Tankerne om et vandkraftværk ved Vestbirk opstod under Første Verdenskrig fra 1914-1918. Krigen havde standset de udenlandske leverancer af kul og diesel, der blev brugt i elværkerne. På den baggrund opstod tankerne om at bruge danske energikilder – blandt andet vandkraft.

Ved at spærre det oprindelige åløb, kunne Gudenåen ledes til kraftværket. Her ville et fald på ti meter kunne drive turbinerne.

De store anlægsarbejder varede halvandet år. 120 mand arbejdede overalt i området. Nogle gravede kanalen, der i dag forbinder Bredvad og Naldal søer. Andre støbte og murede kraftværk, sluser, jernbanebro og en vejbro.

Arbejdet resulterede ikke kun i et nyt kraftværk. Det ændrede også landskabet omkring Vestbirk. Mest iøjnefaldende er de tre store søer.

Værket blev taget i brug 2. december 1924. Det reddede julestegen i det store område, som det nye kraftværk skulle forsyne med elektricitet.

Området strækker sig fra Juelsminde i øst til Nørre Snede i vest, og fra Jelling i syd til Mossø i nord.

Værket blev bygget af Horsens Omegns Forenede Vandkraftanlæg, (HOFV). I dag er kraftværket, søer og bredarealer ejet af Skov- og Naturstyrelsen, mens HOFV stadig driver kraftværket.

Vestbirk Vandkraftværk

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Bording

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 9.70090123244951
    Latitude : 55.9772022348001