Vestbirksøerne. Vandkraftværk.

1 . verdenskrigs knaphed på kul og olie førte til overvejelser om at udnytte Gudenåens fald ved Vestbirk til elproduktion. Ved at opstemme Gudenåen kunne opnås et fald på 10 meter.

Et kæmpe anlægsarbejde blev sat i gang med kanaler, dærnninger og nye søer. Den 27. november 1924 blev frislusen lukket og afskar Gudenåen fra sit gamle løb. Vandet steg og dannede hurtigt Bredvad Sø. De følgende dage bredte vandet sig og skabte yderligere Naldal Sø og Vestbirk Sø. 2. december var vandet nået til Vestbirk Vandkraftværk og elproduktionen kunne gå i gang. Et helt nyt landskab var skabt omkring Vestbirk med lange kanaler og de nye store kraftværkssøer. Et rigt fugleliv har siden tilpasset sig den nye natur. Fiskenes vandring var derimod blevet forhindret, men et nyt stryg ved frislusen har atter givet fisk og andre vandløbsdyr adgang op i Gudenåen.Kraftværket producerer fortsat 2 mio. kwh. om året. Fra i starten at dække en stor del af forsyningsområdet udgør det i dag kun en halv procent af forbruget. Kraftværkets funktion i dag er derfor mere at fortælle historie end at producere strøm. (Tekst fra vandretursfolder - sen nedenfor)

Vandretursfolder "Naturstien Horsens-Silkeborg", Skov- og Naturstyrelsen.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Bryrup

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 9.70063901335271
    Latitude : 55.9768802570473