Videreudvikling af ’Meetovation’ skal fastholde stærk dansk position på mødemarkedet

Videreudvikling af ’Meetovation’ skal fastholde stærk dansk position på mødemarkedet

Over de næste to år vil en række virksomheder og organisationer investere fire millioner kroner i at videreudvikle det danske mødekoncept ’Meetovation’, der har givet Danmark en unik position i den internationale mødebranche. Målet er at trække endnu flere møder og konferencer til Danmark.
Thursday, April 10, 2014

På verdensplan bliver det investeret milliarder af kroner på at holde møder og konferencer. Derfor bliver der i den internationale mødebranche stillet skarpt på, hvordan man sikrer et reelt udbytte af at holde konferencer og møder – et såkaldt Return on Meeting Investment

Det er lykkedes Danmark at få en førerposition på netop dette område gennem udviklingen af det innovative danske mødekoncept ’Meetovation’, som blev udviklet for snart 10 år siden, og som VisitDenmark med stor succes har markedsført under overskriften 'MINDblowing Meetings in Denmark' de senere år.

Nu har VisitDenmark taget initiativ til at fremtidssikre det danske mødekoncept. Over de næste to år vil VisitDenmark sammen med VisitAarhus, Midtjysk Turisme, Wonderful Copenhagen, Inspiring Denmark, Radisson Blu Hotels, Comwell A/S, Bella Center og Scandic Hotels udvikle det unikke danske mødekoncept, så Danmark også fremover har en stærk position og kan fastholde og udvide sin markedsandel på det internationale mødemarked.

- Vores evne til at tænke anderledes og være kreative har båret frugt. Det er lykkedes os at positionere Danmark i det internationale mødemarked og vi har vist at branchen kan løfte i flok, men konkurrence fra udlandet er hård, og der er mange andre der arbejder med at sikre et højt udbytte af møder og konferencer. En videreudvikling af Meetovation vil få stor indflydelse på den danske mødebranches konkurrenceevne fremover, idet konceptet har vist sig at være et af vores stærkeste trumfkort i kampen om at fange de internationale mødeplanlæggeres opmærksomhed, og vi vil gerne være med til at sikre, at Danmark også fremadrettet bibeholder dets nuværende status i udlandet som suveræn 'first mover, siger Steen Møller, som er international projektchef i VisitDenmark og formand den nye styregruppe, der skal videreudvikle ’Meetovation’.

Styregruppen forventer over en 2-årig periode en investering i initiativet på i alt 4 mio. kr. og et forventet investeringsafkast 25 svarende til over 100 mio. kr. i ekstra omsætning fra udlandet. Resultaterne af en videreudvikling af fremtidens mødekoncept Meetovation får hele den danske mødebranche således glæde af.

Ole Sorang, som er nordisk marketingdirektør hos Carlson Rezidor Hotel Group og medlem af VisitDenmarks bestyrelse, begrunder interessen i Meetovation således:

- Initiativet handler i høj grad om at få forædlet det danske møde produkt, og her er kompetenceudvikling en væsentlig faktor, men også videreudvikling af bæredygtige mødekoncepter og digitale platforme i møderegi skal udfordres og udnyttes bedre, så vi fortsat er foregangslands på de områder også, siger han.

Initiativtagerne vil i løbet af foråret samle en række kompetencegrupper på nationalt og internationalt plan og planlægger i maj måned 'Innovationsdag', hvor potentielle nye game changers skal identificeres. 

Share this page

Få yderligere oplysninger om Meetovation hos:

Steen Møller
International projektchef - mødeturisme hos VisitDenmark og formand for Meetovation 3.0 Styregruppen

E.mail: sm@visitden...  
Dir. tlf. +45 32 88 99 53
Mobil: +45 40 74 39 84

Fakta om Fremtidens Mødekoncept - Meetovation
• Grundstenen til Meetovation blev lagt i 2003, hvor VisitDenmark inviterede en række toneangivende spillere i den danske mødebranche (Danske Regioner, HORESTA og danske konferencer) med til at udvikle et nyt møde design koncept med en ny og anderledes tilgang til de gængse mødeformater
 
• Ved at designe møderne på grundlag af fem principper opnås et langt bedre udbytte på – og efter - selve mødet eller konferencen, fordi deltagerne får mere viden med hjem, end hvis mødet blot var tilrettelagt som et 'klassisk' møde, ofte baseret på envejskommunikation fra podiet til deltagerne. Principperne handler om at maksimere udbytte af mødet i form af ny læring og viden, betydningen af de fysiske rammer, aktiv deltagelse, inspirerende omgivelser og bæredygtige løsninger 
 
• En 'Meetovator' stiller spørgsmål til møde- eller konferencearrangøren om indhold og forventninger til en given event og kommer derpå med input og forslag, der har til mål at generere et bedre udbytte af mødet og sikre en rød tråd i hele event'en 
 
• Meetovator-uddannelsen køres i dag af Ann Hansen, Concept + Competence. Det er dags dato uddannet godt 300 Meetovators i Danmark
 
• Siden 2010 har VisitDenmark sammen med dets partnere markedsført Meetovation og danskernes anderledes tilgang til mødeformater under overskriften 'MINDblowing Meetings in Denmark' 
 
• MINDblowing Meetings konceptet, dermed Meetovation-tilgangen til møder, var blandt blot fem destinationer world-wide, som blev nomineret til ICCA's prestigiøse 'ICCA Best Marketing Award 2013' i Shanghai i november 2013
Fakta om mødemarkedet i Danmark

• Mødemarkedet skaber 20,8 mia. kr. i omsætning og 37.900 arbejdspladser i Danmark (kilde: VDK 2012)

• 17 % af mødemarkedets omsætning kommer fra udenlandsk mødeaktivitet

• Internationale mødeturister er et attraktivt segment idet de har et højt døgnforbrug på 2.010 dkr

• Der afholdes årligt 187.900 møder i Danmark med i alt 6,9 mio. danske og udenlandske deltagere

• Danmark har i dag 700 officielle mødesteder

• København er pt. den ottende mest populære kongresby i verden (kilde: ICCA 2013)

• Danmark er pt. den 20. mest kongres destination i verden (kilde: ICCA 2013) 

• Regeringens vækstplan for dansk turisme lægger op til at Danmark i årene 2014-2015 skal tiltrække 10 pct. flere internationale konferencer og begivenheder til Danmark sammenlignet med 2011-2012