Vilsbøl Klitplantage, Nebelgård

Lejrpladsen ligger på en gammel hustomt med udsigt over Nors Sø og Hanstholm Vildtreservat, 500 m øst for Nebelgård.Pladsen har shelter, lokum, vand og bålplads. Brænde må man selv samle i skovbunden.Godt en km mod øst ligger badepladsen ved Nors Sø, hvo - Fra Vester Vandet køres mod nord ad Agerholmvej. Inde i skoven drejes til højre ad den første grusvej, Nebelgårdsvej. Herfra er der 1 km til pladsen. - Skov- og Naturstyrelsen, Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted, tlf. 97 97 70 88

 

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Facilities

  • By / Område

    • Hanstholm

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.60821316207461
    Latitude : 57.0221519662067