Active Involvement

Involver og engager dine deltagere!
Et godt møde er et møde, hvor deltagerne faktisk får lov at deltage. Ikke bare lytte.

Meetovation rummer forskellige værktøjer, som hjælper dig med at rykke væk fra énvejskommunikation og i stedet inddrage deltagerne. Resultatet bliver, at deltagerne bedre husker, hvad de har lært på mødet. De forstår det bedre, og de er dermed bedre i stand til at bruge den nye viden fremadrettet.

Deltagerne får mere ud af mødet, hvis de selv er involveret undervejs. Og når deltagerne har fået noget ud af mødet, har det værdi for dig som mødeejer. Så opnår du ROI. Generelt giver deltagere langt bedre feedback på et møde, hvis kommunikationen har været involverende frem for énvejs.

Active Involvement gør møder mere værdifulde, fordi:

- Det hjælper deltagerne med at træffe bedre beslutninger.
- Det gør det lettere at skabe netværk og videndele.
- Det motiverer deltagerne

Klik rundt i vores værktøjer nedenfor og lær teknikker til, hvordan du selv involverer dine deltagere

Share this page