Hvorfor Return on Investment på møder?

ROI - Return on Investment - er den værdi, du får retur, når du har investeret tid og penge i noget.

Hvad er ROI?

ROI - Return on Investment - er den værdi, du får retur, når du har investeret tid og penge i noget.

Investerer du fx i et møde, skal det møde naturligvis kaste værdi af sig. Det er jo ikke for hyggens skyld, du planlægger et møde. Hvorvidt mødet har kastet værdi af sig eller ej, kan du finde ud af ved at måle mødets ROI.

Du kan ikke føle dig frem til, om et møde har været investeringen værd.
Du kan kun måle dig til det.

Hvorfor er det vigtigt at måle ROI på dit møde?

Ved at måle ROI kan du se sort på hvidt, om dit møde har været en succes eller ej. Om de ressourcer, du har brugt på mødet, har været det hele værd.

Grundlæggende metoder til måling af ROI

Der findes forskellige metoder til at måle ROI. Hos Meetovation tager vi udgangspunkt i Elling Hamsøs ROI-metode. Du finder vores metode til at måle ROI på dit møde her. 

Først og fremmest skal du definere skarpe mål for mødet. Nedfælder du ingen mål, er der selvsagt ikke noget at måle på bagefter.

Tænk over følgende 5 punkter, og beslut konkrete mål inden for dem:

Overordnet formål: Hvad vil du opnå med mødet på lang sigt? Salg? Højere effektivitet på arbejdspladsen? Kendskab til et nyt IT-system?

Adfærd: Hvis målene skal opnås, hvilken adfærd kræver det da, at deltagerne udviser efter mødet?

Læring: Og hvad skal deltagerne lære på mødet, for at deres adfærd ændrer sig fremadrettet?

Rammer/miljø: Hvordan skaber du et mødemiljø, der faktisk motiverer deltagerne til at lære?

Målgruppe: Og hvordan sikrer vi, at det er den rette målgruppe, der kommer til mødet?

Meetovation hjælper dig med at opnå ROI

Hvordan du opnår både værdi, ROI - og ikke mindst præcis hvordan du måler ROI'en - er lidt af en videnskab. Heldigvis er det netop, Meetovation er sat i verden for at hjælpe dig med.

Vi har samlet nogle øvelser, der bidrager til ROI.

Share this page

Teorien bag ROI

Hvis du er interesseret i at lære mere om ROI, kan du finde yderligere viden her om, hvordan du formulerer mål og opgører ROI. 

På The ROI Institute finder du yderligere en overflod af værktøjer til netop at sætte klare mål og evaluere på, hvorvidt de er nået eller ej.

Metoder til ROI måling

At måle ROI på møder er ikke ligetil. Derfor har vi samlet forskellige værktøjer, der kan hjælpe dig med at måle det konkrete udbytte af dit møde.

Klik her for at se flere metoder og værktøjer til at udregne ROI på møder.

Byggestenene i Meetovation

Meetovation går helt tilbage til 2002.

Grundlæggende er det de samme virkemidler, vi fokuserer på, som dengang - og det primære fokus er fortsat på udbyttet af mødet - ROI på mødet.

Hvis du vil læse mere om Meetovations historie, kan du læse den her.

ROI teorien

Hvis du er interesseret i at lære mere om ROI, så læs Elling Hamsøs dybdegående white paper "The ROI Methodology".

På The ROI Institutes hjemmeside finder du yderligere en overflod af værktøjer til netop at sætte klare mål, og evaluere på hvorvidt de er blevet nået eller ej.