©  Photo:

Landsbyhistorie: Bjerreby Mølle

Bjerreby mølle vidner som maskine om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. 

Siden 1600-tallet har der her stået en mølle, som ligger smukt placeret på en lille bakke mellem Rudkøbing og Tullebølle.

Historie

Bjerreby Mølle har et unikt træk i forhold til andre møller, da den ikke står på et grundmuret fundament, men i stedet på en syld af kampesten. Et andet usædvanligt træk er at møllen har været stråtækt, som den eneste af de langelandske møller.

Desuden har møllen økonomisk set været en af de mere succesfulde møller på Langeland, da man så langt tilbage som man har folketællinger altid har haft tjenestefolk på møllegården. Den økonomiske velstand møllen har givet, kan også granskes med stuehusanlægget, udlænger og den store brolagte gårdsplads.   

Møllen er bygget i 1819 og man har i restaureringsarbejdet forsøgt at genskabe det udseende, møllen også havde dengang. Især vingerne er iøjnefaldende med deres vindfang på 34 alen, hvilket gør Bjerreby til en af de største møller på Langeland.  

Udover mølleriet blev der i 1800-tallet også drevet bageri, men mølledrevet blev indstillet efter 2. verdenskrig.